03 deelgebieden van de psychologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
03 deelgebieden van de psychologie Door Mind Map: 03 deelgebieden van de psychologie

1. icons by icon8

2. Biologische psychologie

2.1. biologische basis van het gedrag en mentale processen van mensen

3. Experimentele psychologie

3.1. experimentele methodes om te bestuderen hoe mensen (en andere dieren) reageren op zintuigelijke stimuli, hoe zij de wereld waarnemen, hoe zij leren, onthouden, redeneren en (emotioneel) reageren.

4. Ontwikkelingspsychologie

4.1. de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot de ouderdom.

5. Sociale psychologie

5.1. spreiding van verantwoordelijkheid: moord Kitty Genovese (1964) - 38 mensen rechtstreeks getuige - niemand greep in of belde de politie

5.2. Latané en Darley: als er meer mensen zijjn, reageert men minder = diffusie van verantwoordelijkheid

6. Persoonlijkheidspsychologie

6.1. bestudeert de gedachten, emoties en gedragingen die de individuele stijl van de persoon definiëren

6.2. bestudeert de verschillen tussen individuen

7. Klinische psychologie en counseling

7.1. Zij passen psychologische principes toe op de diagnose en behandeling van emotionele en gedragsproblemen

7.2. Psychodynamische therapieën, Gedragstherapie, Cognitieve therapie, Systeemtherapie

8. School- en opvoedingspsychologie

8.1. De taken van een schoolpsycholoog bestaan uit (1) psychodiagnostiek en indicatie, (2) interventie, (3) preventie en educatie, (4) consultatie, en (5) onderzoek en beleidsvoering op het gebied van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, en de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren.

9. Organisatiepsychologie

9.1. de mens in relatie tot zijn werk en zijn werkorganisatie

9.2. Arbeidspsychologie, Organisatiepsychologie, Personeelspsychologie