onderzoek in humane wetenschappen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
onderzoek in humane wetenschappen Door Mind Map: onderzoek in humane wetenschappen

1. dataverzamelingsmethodes

1.1. experiment

1.2. observatie

1.2.1. factoren die menselijk gedrag beïnvloeden

1.2.2. de inrichting van een bepaalde plaats

1.2.3. de aanwezigheid van bepaalde elementen

1.2.4. vormen

1.2.4.1. 1. natuurlijke omgeving

1.2.4.2. 2. kunstmatige omgeving

1.2.4.3. 3. open observatie

1.2.4.4. 4. gesloten observatie

1.2.4.5. 5. participerende observatie

1.2.4.6. 6. niet - participerende observatie

1.3. intervieuw

1.3.1. soorten vragen

1.3.1.1. open vragen

1.3.1.2. gesloten vragen

1.3.2. soorten intervieuws

1.3.2.1. open

1.3.2.2. gestructureerd

1.4. veldonderzoek

1.5. simulatie

1.6. bureauonderzoek

1.6.1. persoonlijke/privé documenten

1.6.2. niet persoonlijke/ openbare documenten

1.6.3. voordelen/ nadelen

1.7. psychologische test

1.8. enquête

1.8.1. kwantitatief

1.8.2. soorten vragen

1.8.2.1. gesloten vragen

1.8.2.1.1. meerkeuzevraag

1.8.2.1.2. ja/nee vraag

1.8.2.1.3. rangschikkingsvragen

1.8.2.1.4. schaalvragen

1.8.2.1.5. open vragen

1.8.3. voorwaarden

1.8.4. samenstelling

1.8.5. sociale wenselijkheid

2. onderzoek

2.1. wetenschappelijke kennis

2.2. mensenkennis

2.3. kwantitatief

2.4. kwalitatief

3. het verloop van het onderzoek

3.1. stap 1: kies een onderzoeksprobleem

3.2. stap 2: verzamel informatie over het onderzoeksonderwerp

3.3. stap 3: ik bereid het eigenlijke onderzoek voor

3.4. stap 4: ik voer mijn onderzoek uit

3.5. stap 5: ik verwerk de resultaten van mijn onderzoek

3.6. stap 6: ik maak een rapport over mijn onderzoek

3.7. voorwaarden