PSYCHODIAGNOSTIEK

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
PSYCHODIAGNOSTIEK Door Mind Map: PSYCHODIAGNOSTIEK

1. Psychodiagnostisch onderzoek

1.1. Wat is psychodiagnostiek?

1.1.1. vaststellen zijntoestand

1.1.2. in screening, diagnostiek en begeleiding

1.2. Vraag naar psychodiagnostiek?

1.2.1. waarom?

1.2.2. cliëntgerichtheid?

1.2.2.1. internet?

1.2.3. taak onderzoekers na onderzoek

1.3. 2 contexten van diagnostiek?

1.3.1. doelgroepen

1.3.2. VAPH : multidisciplinaire teams Vlaanderen

1.3.2.1. onderzoek Grietens

1.3.3. 2 contexten

1.4. Het ICF?

1.4.1. voordeel

1.4.2. deskundigheid logopedist, audioloog, psycholoog op verschillende componenten

1.4.3. diagnostiek in het ICF-model

1.5. Fundamenteel probleem bij pscychodaignostiek?

2. Intelligentie

2.1. 2 elementen in definitie?

2.2. Hoe intelligent is iemand?

2.2.1. maatschappij

2.3. Benaderingen intelligentie

2.3.1. psychomotorische

2.3.1.1. Grondleggers

2.3.1.1.1. Alfred Binet

2.3.1.1.2. William stern

2.3.1.1.3. David Wechsler

2.3.2. cognitief psychologische

2.3.3. neurobiologische

2.3.4. beschrijvende

2.4. Huidige stand van zaken

2.4.1. CHC-model

2.4.1.1. 9 vaardigheden : g + a/c/f/l/q/s/sm/t/v

2.4.2. MI-theorie Gardner

2.4.2.1. 8 types

2.4.2.2. MI-test en MI Facet Test

2.4.2.3. de Individuele School

2.4.2.3.1. verschil met gewone school

2.4.2.3.2. visie Gardner

2.4.2.3.3. wat?

2.4.2.4. kritiek

3. Aandacht en geheugen

3.1. Neuropsychologie?

3.1.1. 3 gebieden

3.1.2. wat?

3.1.3. stemming- en gedragsstoornissen

3.2. Aandacht?

3.2.1. waar?

3.2.2. ADHD

3.2.3. 4 vormen

3.3. Geheugen?

3.3.1. therapie is nooit nutteloos!

3.3.2. wat

3.3.3. belangrijk

4. Psychodiagnostiek bij personen met andere culturele achtergronden

4.1. Pike

4.1.1. etics

4.1.1.1. in cultuurwetenschappen

4.1.2. epics

4.2. Walter Lonner : 8 universele gedragingen

4.3. Collectivistische en individualistische culturen

4.3.1. overdrijven : 2 redenen

4.4. Begrippen allochtonen en autochtonen

4.4.1. gebruik van psychologische tests

4.4.1.1. 7 problematische aspecten

4.4.1.2. hoe partijdig testscores interpreteren?