Betrekken van burgers en communicatie naar burgers

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Betrekken van burgers en communicatie naar burgers Door Mind Map: Betrekken van burgers  en  communicatie naar burgers

1. 2. Gebruik/ recreatie

1.1. Communicatie en zonering: duidelijk zijn in wat wel en niet mag (provincie Noord-Brabant)

1.2. Zonering: keuze tussen natuur en recreatie (gemeente Amsterdam)

1.3. Gevolgen van recreatie: natuurdoeltype niet behalen door recreatie (Gemeente Amsterdam)

1.4. Invloed van recreatie op natuurgebied onderzoeken (Rijkswaterstaat)

2. Gezondheid

3. 4. Vergroenen van bedrijventerreinen

3.1. Vergroenen van bedrijventerreinen (Johan Mees, gemeente 's-Hertogenbosch)

3.2. Gebeurt nu nog te toevallig. Zit geen continuïteit in (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

4. 5. Groene delta

4.1. Groene Delta (Free Nature)

4.2. Groene Delta (Rob Brinkhof, gemeente 's-Hertogenbosch

4.3. Groene Delta (Natuurmonumenten)

4.4. Gebieden met elkaar verbinden. Zorg voor een handboek voor het verbinden op leefgebied en soort. (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

5. 1. Stadsecologie

5.1. Waarde van stadsnatuur inzichtelijk maken (Johan Mees, 's-Hertogenbosch)

5.2. Hoge biodiversiteit in steden (provincie Noord-Brabant)

5.3. Stadsecologie, kunnen we nog veel van leren (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

5.4. Bij nieuwbouw altijd rekening houden met biodiversiteit. (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

5.5. Overzicht van hoe je vogels/ fauna in een stad krijgt is gewenst. (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

5.6. Sommige soorten zitten met zoveel in een stad dat je jezelf mag afvragen of ze nog wel bedreigd zijn. (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

6. Verdienmodellen (Johan Mees, Rob Brinkhof gemeente 's-Hertogenbosch

7. 2. Stakeholderanalyse

7.1. Stakeholderanalyse uitvoeren (bureau Stroming)

8. 3. Burgers een gebied laten overnemen

8.1. Burgers een gebied laten overnemen (Johan Mees, gemeente 's-Hertogebosch)

9. 1. Investeren door bedrijven

9.1. Investeren in natuur door bedrijven (bureau Stroming)

9.2. Bedrijven betrekken om te investeren in een natuurgebied (Johan Mees, gemeente 's-Hertogenbosch)

9.3. Positieve gevolgen van natuur op de gezondheid gebruiken. Denk aan zorginstelling nabij een natuurgebied (Bureau Stroming en Johan Mees, gemeente 's-Hertogenbosch)

10. 2. Educatie en communicatie

10.1. Moderniseren van middelen (apps, website) (IVN)

10.2. Communicatie: voorbeeld: eerst worden boeren uitgekocht om natuur te realiseren. Vervolgens gaan koeien het gebied weer begrazen (free)

10.3. Communiceer ook inhoudt naar burgers toe (Mari van Iersel)

10.4. Educatie (bureau Stroming)

10.5. Laat basisscholen een kunstmatige oeverwand adopteren (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)

11. 1. Burgers betrekken

11.1. Betrokkenheid van burgers bij natuur (Provincie Noord-Brabant)

11.2. Betrekken van mensen bij natuur(verenigingen) (IVN)

11.3. Verankering van natuur in de samenleving (Provincie Noord-Brabant)

11.4. Mindset van burgers veranderen, recreant als gast van een gebied (Rob Brinkhof, gemeente 's-Hertogenbosch)

11.5. Betrokkenheid van burgers bij natuur (Johan Mees, gemeente 's-Hertogenbosch)

11.6. Mensen actief krijgen in de natuur. Denk aan positieve gezondheidsgevolgen (IVN)

12. 3. Burgers inzetten

12.1. Community building (burgers betrekken bij natuur) (Rob Brinkhof, gemeente 's-Hertogenbosch

12.2. Burgers inzitten voor monitoring (Rijkswaterstaat)

12.3. Burgers een gebied laten overnemen (Johan Mees, gemeente 's-Hertogenbosch)

13. Verdienmodellen

14. Relatie stad en natuur

15. 3. Relatie stad en natuur

15.1. Relatie van uiterwaarden met aangrenzende wijken (Rob Brinkhof, gemeente 's-Hertogenbosch)

15.2. Relatie stad en natuur (bureau Stroming)

16. Monitoring

17. 1. Gebruik van het gebied

17.1. Welke mensen bezoeken het gebied? (gemeente Amsterdam)

17.2. Meer controle in / van een gebied (Natuurmonumenten)

18. 2. Natuurwaarden

18.1. Kunnen de natuurwaarden hoger? (bureau Stroming)

18.2. Monitoring van faunavoorzieningen (Rijkswaterstaat)

19. 3. Programma stroomlijn

19.1. Wat is er berekend en hoe ziet het gebied er nu uit. (Rijkswaterstaat)

20. Betrekken van burgers en communicatie naar burgers