Barry Schwartz college

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Barry Schwartz college Door Mind Map: Barry Schwartz college

1. Aandacht voor individuele groei

1.1. Kleine klassen zodat er meer aandacht gevestigd kan worden op de leerling. Veel aandacht aan mentorschap ouders veel betrekken bij de school

1.1.1. Alleen havo/vwo

2. Christelijke overtuiging

2.1. Normen en waarden gebaseerd op christelijke grondslag, met duidelijke regels en vrijheden - Ruimte voor theologie en verdieping in geloofsovertuiging -Pedagogisch verantwoorde omgang naar leerlingen

2.1.1. christelijke vieringen

2.1.2. vak godsdienst toegevoegd

2.1.3. ruimte bieden in het mentorschap om over geloof te kunnen praten als er behoefte naar is

3. Verbindend met vervolgopleiding

3.1. Voor een goeie doorstroom zorgen voor een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs, d.m.v. toelichten open dagen, gezamelijke verdieping in het vervolgonderwijs

3.1.1. maatschappelijke stages

3.1.2. snuffelstages in het 2e jaar

3.1.3. gezamenlijk open dagen bezoeken met begeleiding van een leraar en/of ouders

4. Constant geijkt op de toekomst

4.1. Door middel van ICT faciliteiten ook onderwijs bieden t.o.v. internet, social media, de gevaren onderkennen maar ook de bruikbaarheid onderwijzen wifi faciliteiten op de school, veel gebruik maken van online programma's en apps leerlingen mogen met telefoon studeren(wel met toezicht)

5. Een goed bereikbare locatie

5.1. De mogelijkheid bieden om leerlingen die van ver komen ook kunnen leren op deze school d.m.v. openbaar vervoer, goeie ligging in een wijk

6. Ruimte voor ontwikkeling talent

6.1. Extra ruimte bieden voor de ontwikkeling van een talent door in het voorlaatste jaar een extra keuzevak toe te voegen

6.1.1. techniek

6.1.2. muziek en dans

6.1.3. beeldende kunst

7. Naam: een voorbeeld(iemand) uit de geschiedenis

7.1. Iemand die op 1 van de raakvlakken uitblonk Dit zorgt er mijns inziens voor dat de school de missie nastreeft die het heeft

7.1.1. Barry Schwartz?

8. Barry Schwartz college

8.1. De tegenstelling van de hoeveelheid keuzes in het leven: Hoe meer keuzes, hoe meer teleurstelling

9. Passend onderwijs

9.1. zoveel mogelijk gebruik maken van ict faciliteiten om passend onderwijs te kunnen bieden, icm goed mentorschap

9.1.1. mentorschap met cursussen op peil gehouden?

10. Meedenken

10.1. Ouderraad

10.2. Leerlingraad

10.3. Medezeggensschapsraad

11. Verplicht in gids

11.1. hoe om te gaan met veiligheid

11.2. hoe om te gaan met anti-pestbeleid

11.3. hoe om te gaan met lesuitval en hoe worden kerndoelen bereikt

11.4. vakanties

11.5. hoe en wanneer rapporten