Ik voer een goed gesprek met een cliënt

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ik voer een goed gesprek met een cliënt Door Mind Map: Ik voer een goed gesprek met een cliënt

1. Ik geef structuur aan het gesprek

1.1. Kwaliteiten

1.2. - door middel van het FBH/ PRS schema zowel feiten, betekenis en handelen over een gebeurtenis vragen

1.3. Leerpunten

1.4. - minder blijven steken in de feiten

1.5. - meer doorvragen op eenzelfde thema

1.6. - meer samenvatten

1.7. - gesprek afronden (hadden we nog niet in de les gezien)

1.8. Uitdagingen

1.9. - meer ingaan op het stucturele

1.10. - correcte volgorde van vragen aanhalen (nu wordt alles door elkaar gevraagd)

2. Ik zet mijn sociale vaardigheden in

2.1. Kwaliteiten

2.2. - nauwkeurig waarnemen

2.3. - observatie van non-verbaal gedrag (wiebelen met het been opmerken, oogcontact maken)

2.4. - nauwkeurig letten op mijn non-verbaal gedrag (handgebaren, oogcontact, knikken)

2.5. - actief luisteren en dit laten merken door onder andere te knikken

2.6. - ik stel vragen

2.6.1. - open vragen

2.6.2. - een paar gesloten vragen

2.6.3. - relevante en begrijpbare vragen

2.6.4. - verbredende vragen

2.6.5. - verdiepende vragen

2.7. Leerpunten

2.8. - meer samenvatten tussendoor om te zien of ik dingen juist begrijp/ interpreteer

2.9. - geen suggestieve vragen

2.10. - meer concretiseren ("Wat bedoelt u met,...)

2.11. - geen meervoudige vragen ("En, hoe heeft u daar op gereageerd? Heeft u hem daarover aangesproken, of zo?")

3. Ik maak echt en authentiek contact met de cliënt

3.1. Kwaliteiten

3.2. - ik heb een hart voor de mensen waarmee ik werk

3.3. - ik luister onbevooroordeeld

3.4. - ik ben me bewust van mijn betekeniskader

4. Ik gebruik relevante kennis over

4.1. de agogische relatie

4.1.1. Kwaliteiten

4.1.2. - oog voor de agogische relatie (handelen vanuit beroep)

4.2. mensen in hun leefwereld

4.2.1. - ik hou rekening met de persoon en de relationele context

4.2.2. Leerpunten

4.2.3. - meer rekening houden met de structurele context

4.3. de volledige ervaring van mensen

4.3.1. Kwaliteiten

4.3.2. - ik hou rekening met feiten, betekenis en handelen

4.3.3. Leerpunten

4.3.4. - niet blijven steken bij feiten

4.4. het betekeniskader

4.4.1. Kwaliteiten

4.4.2. - ik hou rekening met mijn eigen betekeniskader en dat van de ander

4.5. psv

4.5.1. Kwaliteiten

4.5.2. - ik neem nauwkeurig waar

4.5.3. - ik structureer mijn eigen non-verbaal gedrag en hou rekening met dat van de cliënt

4.5.4. - ik kan actief luisteren

4.5.5. Leerpunten

4.5.6. - meer samenvatten

4.5.7. - meer doorvragen, concretiseren en nuanceren

4.5.8. - zorgen voor een vlottere communicatie (minder aarzelen en twijfelen)

4.5.9. UItdagingen

4.5.10. - beter kunnen omgaan met gevoelens

4.5.11. - feedback kunnen geven en openstaan om feedback te ontvangen

5. Ik ben in mijn gesprek consequent met mijn

5.1. uitgangspunten

5.1.1. kwaliteiten

5.1.2. - wederkerigheid in het gesprek

5.1.3. - vertrekken vanuit het verhaal van de cliënt

5.2. waardeposities

5.2.1. kwaliteiten

5.2.2. - de cliënt is zelf baas en vertelt wat hij al dan niet wil vertellen

5.2.3. - de cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes / acties

6. Ik zorg dat mijn cliënt zich op zijn gemak voelt

6.1. Kwaliteiten

6.2. - uitnodigend onthaal, de cliënt welkom heten ( "Bent u hier goed geraakt?")

6.3. ik geef informatie

6.3.1. - ik stel de dienst voor

6.3.2. - ik vertel iets over onze manier van werken (beroepsgeheim, grenzen aanduiden, notities maken)

6.4. Leerpunten

6.5. - mezelf meer voorstellen ("ik ben, mijn functie is, …")

6.6. - minder nerveus zijn bij het onthaal, zelfverzekerder eoverkomen

6.7. Uitdaging

6.8. - ijsbreker