WWEPD

beschrijving van voor- en nadelen EPD met bijdrages van: @michlr @icmcc

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
WWEPD Door Mind Map: WWEPD

1. Workflow

1.1. Beter/sneller inzicht bij consulteren gegevens

1.2. Opvang personeelstekort

1.3. Efficiëntere registratie

1.4. Geen kopieerwerk bij extramurale behandelingen

1.5. Up to date info

1.6. interdisciplinair / zorgcoördinatie / zorgcontinuïteit

1.7. auto - notificatie

1.8. Juiste clinische pad

2. Patiëntenregie

2.1. Inzage

2.1.1. biometrie

2.1.2. ID

2.1.3. chip

2.1.4. SIM

2.1.5. paswoord

2.2. Sturing/regie

2.2.1. patient heeft beste inzicht in eigen ziekte

2.2.2. Arts heeft beste medische inzicht

2.2.3. Wederzijdse feedback = betere verstandhouding

2.3. Geen 100x ingave zelfde gegevens

2.4. auto-notificatie

2.5. Transparantie

2.5.1. Duidelijke interface (Facebook like)

2.5.2. Globaal overzicht

2.5.2.1. ODL observations of daily living

2.5.2.2. Medische gegevens

2.6. Zelf bepalen wie welke info mag inzien

2.6.1. Sealed envelope

2.6.2. Parametrisatie tozicht (Facebook like)

2.7. 6 P's

2.7.1. predictive

2.7.2. proactive

2.7.3. participatory

2.7.4. personalised

2.7.5. preventative

2.7.6. peace of mind

2.8. 7 C's

2.8.1. content

2.8.2. context

2.8.3. collaboration

2.8.4. communication

2.8.5. convenience

2.8.6. customization

2.8.7. community

3. Kostenbesparing

3.1. lager kost klant en overheid

3.2. minder foutieve of dubbele behandelingen / foutreductie

3.2.1. Juiste clinische pad

3.3. betere behandeling = minder kosten

3.4. Mogelijke hefboom voor gezonde levensstijl

3.5. betere preventie

3.5.1. medicatiegetrouwheid

3.5.2. levensstijl

3.5.3. sneller ingrijpen

3.6. betere beleidsbeslissingen

4. Behandelingskwaliteit

4.1. Anoniem crowdsourcen gestructureerde data (semantisch)

4.1.1. pharma

4.1.2. beleid

4.1.3. universiteiten

4.1.4. preventie

4.2. Sneller en acurater

4.3. Transparantie

4.3.1. voor gebruiker

4.3.2. voor zorgverstrekker

4.3.3. voor overheid

4.3.4. voor zorgverzekering

4.4. Globaal overzicht behandeling

4.5. Up to date info

4.6. auto-notificatie

4.7. mogelijkheid tot resultaatsverbintenis

5. Bedreigingen

5.1. Privacy

5.2. Security / Safety

5.3. Stakeholders

5.3.1. angst voor transparantie

5.3.2. angst voor marktaandeel

5.3.3. ego

5.3.4. angst voor aansprakelijkheid

5.4. Hoge opstartkost

5.5. Toename ouderen + chronische ziektes

5.6. 1 foute ingave -> ganse behandeling op de helling

5.7. Traagheid zorg versus snelheid technologie

5.8. Verkeerde interpretatie door zorgconsument

5.9. moeilijke parametrisatie voor afschermen gegevens (wie/wat?)

5.10. centrale databank ipv container met links

5.11. Onduidelijkheid en veranderende standaarden (HL7, Snowmed) en het koppelen met systemen (ZIS, HIS) van derden