Webcare & Klantteam Leven

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Webcare & Klantteam Leven Door Mind Map: Webcare & Klantteam Leven

1. Webcare ontvangt bericht via 1 van de volgende kanalen: ........

1.1. Webcare handelt het verzoek zelf af

1.1.1. Welke verzoeken kan Webcare zelf behandelen?

1.1.1.1. Welke systemen van KTL gebruiken zij en waar weten zij de informatie te vinden

1.1.1.2. Hoe kan voorkomen worden dat Webcare de belangrijke wijzigingen (nieuwsberichten) van KTL niet mist en de juiste werkwijze blijft gebruiken?

1.1.2. Hoe kan KTL de afgehandelde verzoek van Webcare terugvinden? En dus weten dat klant al via Webcare contact met ons heeft gehad.

1.1.3. Op welke manier handelt Webcare een verzoek af, via welke kanalen?

1.1.4. Indien er wijzigingen binnen het Webcareteam zijn, wanneer is het dan van belang dat KTL hiervan op de hoogte wordt gebracht?

1.1.4.1. En op welke manier en wie wordt daar dan van op de hoogte gebracht?

1.2. Webcare stuurt het bericht door naar KTL voor meer info

1.2.1. Bericht wordt aangeboden bij KTL in het systeem CIC en opgepakt door de medewerker die volgens het rooster ingedeeld staat voor Webcare

1.2.1.1. KTL geeft inhoudelijke reactie terug aan Webcare en Webcare communiceert dit weer naar de klant

1.2.1.1.1. KTL slaat de berichten op in ImageNow (IN)

1.2.1.2. KTL pakt het verzoek verder op en communiceert de werkwijze en het afhandelingstermijn aan Webcare

1.2.1.2.1. KTL neemt zelf telefonisch contact op met de klant.

1.2.1.2.2. KTL maakt een verzoek aan op de afdeling om het verder op te pakken

1.2.1.2.3. KTL handelt het direct zelf af met de klant, rechtstreeks via e-mail

1.2.1.2.4. Wat is standaard nodig voor KTL om het verzoek direct te kunnen behandelen?

1.2.2. Wat zijn de meest voorkomende berichten die Webcare naar KTL moet doorsturen?

1.2.2.1. Wat is er nodig voor Webcare om nog meer zelf te kunnen afhandelen?

1.2.2.2. Waarom stuurt Webcare deze berichten door?

1.3. Wat is hier bij van belang om te weten (voor KTL), zoals bijvoorbeeld een afhandelingstermijn en/of andere regels waar Webcare mee te maken heeft.