Slavenhandel

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Slavenhandel Door Mind Map: Slavenhandel

1. Gevolgen van de slavenhandel

1.1. Sociale gevolgen

1.1.1. -Discriminatie v/d zwarten t.o.v v/d blanken       Niet alleen op gewone plaatsen maar ook in de rechtspraak en de grondwet gediscrimineerd. -De opkomst van het abolitionisme       Abolitie = afschaffing v/d slavernij       vooral in de Noordelijke Staten ... DOEL: gelijkstellen v/d zwarten en het afschaffen v/d slavernij. -Burgeroorlog tussen de Noordelijke en Zuidelijke staten v/d VS        Zuidelijke Staten waren voorstander vab slavenhandel terwijl de Noordelijke staten tegenstanders waren van de slavenhandel.        Gewonnen : Noordelijke staten --> wet verbood om slavenhandel te drijven. -Tegenwoordig hebben zwarte mensen een achterstand tov blanke mensen.        In Amerika toch op de een of andere manier 'minder' rechten hebben dan de blanke menesen.

1.2. Economische gevolgen

1.2.1. -De nadruk in de Zuidelijke Staten lag op landbouw      In de Zuidelijke Staten lag de nadruk v/d productie erg op de intensieve landbouw.      Bij een mislukte oogst --> slaven schuld & straf -Door de opbloeiende katoenteelt ontstonden er in de N-Staten veel textielindustrie.      Stijging werkgelegenheid in de Z- als de N-Staten. -Er werden grote winsten behaald.      De Z- Staten hadden een enorme economische groei door de slavenhandel omdat ze de slaven niks betaalden.      In de N-Staten waren er geen of amper slaven --> blanke mensen in dienst -->  fatsoenlijk loon. -Toenemende handel       Omdat de slaven veel produceerden, ging de prijs omlaag en werd er dus meer gekocht en verkocht.

2. Slavernij en Slavenhandel

2.1. Georganiseerd

2.1.1. Driekhoelshandel

2.1.2. In Europa: Liverpool belangerijkste stad in de slavenhandel.

2.2. Herkomst

2.2.1. Voornamelik West-Afrika

2.2.2. andere delen van Afrika

2.3. Slavenvervoer.

2.3.1. Vanuit Afrika naar N-Amerika met schepen

2.3.2. geen prettige reis --> niet aanzien als een menselijk wezen.

2.3.3. afschuwelijk    samentropen van slaven in een kleine ruimte  --> uitbraak ziektes    geen sanitaire voorzieningen    amper voedsel en drank    man& vrouw& kinderen gescheiden. Mannen geboeid, vr&kinderen niet.

2.4. Slavenmarkt

2.4.1. -openbaar verkocht, -aan plantagehouders of grootgrondbezitters -telkens een schip aankwam

2.4.2. Aankondiging: Door posters of monderling versprijd

2.4.3. Aangeprijsd: -Kracht en gezondheid bewijzen                    -Lichamelijke onderzoeken

2.4.4. Na:  -gescheiden van familie        -na een openbare verkoop gebrandmerkt --> weten tot welke eigenaar ze behoren.

3. Rechten v/d Slaaf

3.1. Geen rechten

3.2. regels en wetten door de meester

3.2.1. overtreden --> zware straffen naargelnd de aard v/d overtreding

3.2.1.1. -bevel niet goed opgevolgd -> handen,vingers,voeten of tenen afgesneden -slaaf probeerde te vluchten -> levend ophangen of begraven & naakte slaaf onder een harde waterstraal

3.2.1.2. Doel: andere slaven te ontmoedigen

3.3. Wetten

3.3.1. Zwarte slaven waren 'eigendom' van hun meester en moesten alles doen wat hij zei

3.3.2. niet betaald, geen bezittingen, niet tegen blanke mensen geuitgen of voor de wet trouwen

3.3.3. geen christenen worden, niet lezen,leren,schrijven

3.4. Slaven in Noord-Amerika

3.4.1. kon zijn vrijheid afkopen :  -arbeid verrichten                                        -som geld betalen

3.5. Anti slavernij

3.5.1. Eind 18e Eeuw in Groot-Brittannie   GEVOLG: veel kolonien beperkingen ingevoerd op de straffen voor de slaven

3.5.2. 1807: nieuwe slavenwetten