Groep F: Voorbereiding Intakegesprek casus A.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Groep F: Voorbereiding Intakegesprek casus A. Door Mind Map: Groep F:  Voorbereiding Intakegesprek casus A.

1. Opvallende geboorte

2. Thuis huiswerk maken

3. Oma overleden

4. relatie leerkracht

5. Leeftijd?

6. Niet volledige vragenlijst

7. Somatiseren

8. Dyslexie/ leesproblemen

9. Opvoedstrijl

10. Driftig/ concrete gedragingen?

11. Relatie met peers en familie

12. Intelligentie

13. Motivatie

14. Zelfregulatie

15. Beleving van vader en leerkracht en Anouk  van het probleem

16. Sociale vaardigheden

17. gedrag in de klas vanuit de leerkracht?

18. vluchtig ingevuld door moeder

19. tegenstrijdige antwoorden

20. Stijl van de leerkracht

21. Relatie ouders

22. Band met zus en broer

23. Driftig concretiseren

24. Concentratieproblemen

25. Voeding

26. persoonlijkheid kind?

27. Concretiseren hulpaanbod ouders

28. persoonlijkheid kind?

29. Dagstructuur

30. Onzekerheid uitvragen

31. Leerproblemen

32. Leerkracht uitvragen

33. Samenstelling van de klas

33.1. Is de klassengrootte veranderd ten opzichte van voorgaande jaren?