examens 2

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
examens 2 Door Mind Map: examens 2

1. geschiedenis

1.1. hoofdstuk 20

1.1.1. het verband tussen een brandend stuk hout en de vier oerelementen.

1.1.1.1. vuur

1.1.1.1.1. zien en voelen

1.1.1.2. water

1.1.1.2.1. geknetter

1.1.1.3. aarde

1.1.1.3.1. as

1.1.1.4. lucht

1.1.1.4.1. rook

1.1.1.5. atomen vergelijken met legoblokjes

1.1.1.5.1. ja

1.1.2. visie van en filosoof en mensen

1.1.2.1. verschil?

1.1.2.1.1. nog invullen

1.1.3. alle onverklaarbare dingen in de natuur hadden met goden te maken.

1.1.3.1. bv:

1.1.3.1.1. egypte

1.1.3.1.2. hellas

1.1.3.2. mens probeert die zaken op te lossen door na te denken

1.1.3.2.1. ontstaan filosofie

1.1.4. de eerste denkers

1.1.4.1. wie

1.1.4.1.1. Thales van Milete

1.1.4.2. wat

1.1.4.2.1. natuurfilosofen

1.2. hoofdstuk 22

1.2.1. twee belangrijke bouwordes

1.2.1.1. Dorisch

1.2.1.1.1. zuil

1.2.1.2. Ionisch

1.2.1.2.1. zuil

1.3. hoofdstuk 24

1.3.1. werken met kaart

1.3.2. Alexander de grote

1.3.2.1. troonopvolger van Philippus Van Macedonië

1.3.2.2. goede strateeg en wist veel van de grieken af

1.3.2.2.1. hij las veel boeken van griekse schrijvers

1.3.2.2.2. zijn leermeester was een griek: Aristoteles

1.3.2.3. 1 groot rijk

1.3.2.3.1. ontstaan hellenisme = mengeling van griekse en oosterse culturen

1.3.3. Perzische oorlog 490 v.c tot 479 v.c

1.3.3.1. Athene= grote overwinnaar

1.3.3.1.1. leider Delhisch-attische zeebond

1.3.3.1.2. gevolg: machtsmisbruik

1.3.4. Peloponnesische oorlog 490 v.c- 479 v.c

1.3.4.1. griekse poleis verzwakt

1.4. hoofdstuk 25

1.4.1. Alexander de grote

1.4.1.1. maakt zich bekend als zoon van Amon-re (zeus)

1.4.1.1.1. rams oren op zijn mund

1.4.1.2. alle mensen gingen hem zien als een god

1.4.1.2.1. ze gehoorzaamde hem

1.4.2. athene

1.4.2.1. athene bleef het middelpunt van het hellenistisch tijdperk door wetenschap en de kunst

1.5. focus 26

1.5.1. alexandrie

1.5.1.1. egypte nijldelta

1.5.1.2. gesticht door alexander de grote

1.5.1.3. ze werd het economische en cultureel hard van de middeleeuwse zeewereld

1.5.2. belangerijke uitvinders van toen

1.5.2.1. Hero van Alexandrie

1.5.2.1.1. De stoommachiene

1.5.2.1.2. wateruurwerk

1.5.2.2. archimedes

1.5.2.2.1. de schroef van Archimedes

1.5.2.2.2. hefboom

1.5.2.2.3. de werpmachienen van de dood

1.5.2.2.4. de zonnen spiegel van de dood

1.5.2.2.5. EUREKA

1.6. de kelten

1.6.1. cituering

1.6.1.1. 800 v.c

1.6.1.1.1. beging van de Etruskische beschaving

2. nederlands

2.1. voornaam woorden

2.1.1. persoonlijke voornaamwoorden

2.1.1.1. als onderwerp

2.1.1.1.1. mij,je,u,hem,...

2.1.1.2. als ander zinsdeel

2.1.1.2.1. ik,jij,u,hij,......

2.1.2. bezittelijke voornaamwoorden

2.1.2.1. bij een zn

2.1.2.1.1. mijn,jouw,uw,zijn

2.1.2.2. niet bij een zn

2.1.2.2.1. mijne,jouwe,uwe,zijne

2.1.3. aanwijzend voornaamwoord

2.1.3.1. afstand ,

2.1.3.1.1. dichtbij

2.1.3.2. de woorden

2.1.3.2.1. deze

2.1.3.3. het woorden

2.1.3.3.1. dit

2.1.3.4. !!!!!!!! let op stofnamen : zulk hout!!!!!!!

2.1.4. wederkerende voornaam woorden

2.1.4.1. ik vergis: mij, jij vergist je, hij vergist zich,...

2.1.4.1.1. voorbeeld

2.1.5. betrekkelijk voornaamwoord

2.1.5.1. de woorden

2.1.5.1.1. dat

2.1.5.2. het woorden

2.1.5.2.1. die

2.1.5.3. !!!soms gebruik je wat!!!!

2.1.5.3.1. het leukste wat er te doen was vond ik de molen,

2.1.6. overige voornaamwoorden

2.1.6.1. vragende voornaamwoorden

2.1.6.1.1. wie, wat, welke

2.1.6.2. onbepaalde voornaamwoorden

2.1.6.2.1. (n)iemand, iets, wat, het