financiele gevolgen wegvallen basisbeurs

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
financiele gevolgen wegvallen basisbeurs Door Mind Map: financiele gevolgen wegvallen basisbeurs

1. Opdrachtgever: Het ministerie van financiën

2. Bron 1: Waarom de basisbeurs niet afgeschaft moet worden.

2.1. Bronvermelding apa: Hoekstra, J. (13-01-11). Waarom de basisbeurs niet afgeschaft moet worden. Geraadpleegd op, 6 september,2016, van https://profhoekstra.weblog.tudelft.nl/2013/11/01/waarom-de-basisbeurs-niet-afgeschaft-moet-worden/

2.2. Relevante informatie: In de bron worden voor en tegenargumenten genoemd voor het afschaffen van de basisbeurs.

2.3. Beoordeling bron: De bron is zeer betrouwbaar, de auteur is hoogleraar aan de tu-delft en is goed bereikbaar.

3. Bron 2: Minder studenten op kamers door afschaffing basisbeurs.

3.1. Bronvermelding apa: Vennink, T. (1 oktober 2015). Minder studenten op kamers door afschaffing basisbeurs. 6 september 2016, van http://www.volkskrant.nl/binnenland/minder-studenten-op-kamers-door-afschaffing-basisbeurs~a4154393/

3.2. Relevante informatie: In de bron staat veel informatie over de afname van het aantal studenten dat op kamers gaat door het afschaffen van de basisbeurs en dit kan dus beteken dat studenten welvaartsverminderen oplopen.

3.3. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar omdat de auteur is journalist bij de volkskrant en op vele manieren bereikbaar.

4. Bron 3: Schrappen basisbeurs kost student 14.700 euro.

4.1. Bronvermelding apa: Benschop, L (18 januari 2013). Schrappen basisbeurs kost student 14.700 euro. 6 september 2016, van http://www.nu.nl/politiek/3007189/schrappen-basisbeurs-kost-student-14700-euro.html

4.2. Relevante informatie: In de bron staat informatie over wat studenten nu allemaal voor extra kosten hebben vanwege het afschaffen van de basisbeurs.

4.3. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar omdat de auteur is journalist bij nu.nl en is goed bereikbaar.

5. Bron 4: Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot.

5.1. Bronvermelding apa: CPB, (11 november 2014). Aflossing en inkomenseffecten studievoorschot. 14 september 2016, van https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-11nov2014-aflossing-en-inkomenseffecten-studievoorschot.pdf

5.2. Relevante informatie: In de bron komen de aflossing en inkomenseffecten van het studievoorschot voor.

5.3. Boordeling bron: Van deze bron heb je geen specifieke auteur. De organisatie die er achter zit is het CPB. Een bekende organisatie in Nederland. Je kan het CBP bereiken per telefoon. De contactpersoon van deze bron is Karen van der Wiel

6. Bron 5:  Afschaffen basisbeurs: dit zijn de gevolgen.

6.1. Bronvermelding apa: Vissers, P. (27 maart 2014). Afschaffen basisbeurs: dit zijn de gevolgen. 14 september 2016, van http://www.utnieuws.nl/nieuws/59881/afschaffen_basisbeurs_dit_zijn_de_gevolgen

6.2. Relevante informatie: In de bron worden de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs besproken.

6.3. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar omdat de uitspraken in de bron worden goed onderbouwd door feiten die gebaseerd zijn door onderzoek.

7. Aanleiding: Door het wegvallen van de basisbeurs en het invoeren van het leenstelsel krijgen studenten minder geld. Hierdoor moeten ze meer lenen waardoor ze misschien welvaartsvermindering oplopen.

7.1. Bron: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-notitie-11nov2014-aflossing-en-inkomenseffecten-studievoorschot.pdf   Het vervallen van de basisbeurs scheelt thuiswonende studenten over de gehele studieduur 4.800 euro en uitwonende studenten 13.400 euro. Als studenten dit bedrag volledig zouden lenen, zou de studieschuld voor uit- en thuiswonende studenten gemiddeld circa 9.000 euro hoger uitvallen. De verhouding uit- en thuiswonende studenten is immers 50-50.

8. Doelstelling: Het ministerie van financiën wilt weten of het afschaffen van de basisbeurs zoveel invloed heeft op studenten dat ze niet meer kunnen doen wat ze eigenlijk willen, zoals studeren in Groningen omdat studenten dan geen geld hebben om daar op kamers te gaan. Het ministerie wil met de uitkomst kijken of ze toch moeten overwegen een financiële vergoeding moeten geven aan studenten of niet.

9. Probleemstelling: Leidt het wegvallen van de basisbeurs tot welvaartsvermindering bij studenten?