Hoe bevalt het OV binnen de studenten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hoe bevalt het OV binnen de studenten Door Mind Map: Hoe bevalt het OV binnen de studenten

1. Opdrachtgever:                           Nederlandse Spoorwegen

2. Aanleiding: Wij willen inhoudelijk meer te weten komen wat onze klanten, in de doelgroep studenten, van het openbaar vervoer vinden. Met deze informatie willen wij ons product verbeteren.

3. Doelstelling: Doormiddel van een onderzoek, erachter te komen wat volgens studenten de zwakkere punten zijn van het Openbaar Vervoer. Met de gegevens uit het onderzoek willen wij de zwakkere punten verbeteren.

4. Bron 1: NS - Klanttevredenheid

4.1. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar, aangezien de auteur niet bekend is, maar het wel van een bekende organisatie is. De bron is wel juist, het doel is informatie geven over de Nederlandse Spoorwegen d.m.v. feiten over het gebruik. Ook is de bron niet volledig, aangezien er geen bronnen worden vermeld in het artikel. De bron is daarentegen wel actueel, hoewel er geen duidelijke datum staat gegeven van uitbrengen is er te zien dat het gaat over de gegevens van de maanden januari t/m juni en dat is pasgeleden. De bron is niet controleerbaar, omdat er geen verwijzingen zijn naar andere bronnen.

4.2. Relevante informatie voor eigen onderzoek; Bron toont aan hoe mensen denken over het OV en de NS

4.3. Nederlandse Spoorwegen. (2016). Halfjaarcijfers NS: hogere klanttevredenheid en punctualiteit, Opgeroepen op 05 2016, van NS: http://www.nsjaarverslag.nl/jaarverslag-2015/persbericht2/a1492_Persbericht

5. Bron 2: Het Parool- NS zet extra treinen in voor de drukste maand ooit

5.1. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar, want de auteur is een hedendaagse deskundige en de site is bekend. De bron is ook juist, het doel is informatie geven d.m.v. feiten. De bron is niet volledig en controleerbaar, aangezien er geen overzicht is gemaakt van de gebruikte bronnen. Maar de bron is wel actueel aangezien die pas een week actief is.

5.2. Relevatie informatie voor eigen onderzoek: Bron zegt dat in verband met de drukke periode er extra treinen worden ingezet voor de reizigers om op deze manier de drukte te verminderen.

5.3. Het Parool. (29-08-2016). NS zet extra treinen in voor de drukste maand ooit, opgeroepen op 5 september 2016, van het parool: http://www.parool.nl/binnenland/ns-zet-extra-treinen-in-voor-drukste-maand-ooit~a4366352/

6. Bron 3: NS- Sociale veiligheid in treinen en op het station

6.1. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar, aangezien de auteur niet bekend is, maar het wel van een bekende organisatie is. De bron is wel juist, het doel is informatie geven over de Nederlandse Spoorwegen d.m.v. feiten over de veiligheid. Ook is de bron niet volledig, aangezien er geen bronnen worden vermeld in het artikel. De bron is ook niet actueel, aangezien de gegevens zijn over 2015 en dat is al een poosje geleden. De bron is niet controleerbaar, omdat er geen verwijzingen zijn naar andere bronnen

6.2. Relevante informatie: Het gaat over de veiligheid van het reizen, want veilig reizen is ook prettiger reizen

6.3. Nederlandse Spoorwegen. (2015). Sociale veiligheid in treinen en op het spoor, Opgeroepen op 5 september, van Nederlandse Spoorwegen: http://www.nsjaarverslag.nl/jaarverslag-2015/reizigers/a1364_Sociale-veiligheid-in-treinen-en-op-het-station

7. Bron 4: OV Pro - ov accepteert geen contant geld meer bij nachtlijnen

7.1. Beoordeling bron: De bron is betrouwbaar, aangezien de auteur te benaderen is en de site bekend is. De bron is ook juist, omdat de bron feiten bevat en het doel is informatie geven aan de lezer. Helaas is de bron niet helemaal volledig, want er is geen overzicht gegeven van de bronnen die zij heeft gebruikt. Maar de datum is wel vermeld en recentelijk bijgewerkt en daardoor is de bron wel actueel. Tevens is de bron ook controleerbaar, aangezien deze informatie ook op andere websites staat

7.2. relevante informatie: het is relevant want het gaat over het reizen met het ov en de betaling ervan is een belangrijk onderdeel

7.3. Jacobs, I. (2016, augustus 31). U-ov accepteert geen contant geld meer bij nachtlijnen, opgeroepen op 5 september 2016, van ovpro: http://www.ovpro.nl/bus/2016/08/31/u-ov-gaat-geen-contant-geld-meer-accepteren-op-nachtlijnen/

8. Bron 5: OVPro - Uitbreiding studenten-OV leidt in regio Utrecht tot 10.000 extra reizen per dag

8.1. Beoordeling Bron: De bron is betrouwbaar, aangezien de auteur te benaderen is en de site bekend is. De bron is ook juist, omdat de bron feiten bevat en het doel is informatie geven aan de lezer. Helaas is de bron niet helemaal volledig, want er is geen overzicht gegeven van de bronnen die zij heeft gebruikt. Maar de datum is wel vermeld en recentelijk bijgewerkt en daardoor is de bron wel actueel. Tevens is de bron ook controleerbaar, aangezien deze informatie ook op andere websites staat

8.2. relevante informatie: het is relevant want het gaat over het reizen met het ov en de uitbreiding ervan

8.3. Jacobs, I. (31-08-2016). Uitbreiding studenten-OV leidt in regio Utrecht tot 10.000 extra reizen per dag, opgeroepen op 5 september 2016, van ovpro: http://www.ovpro.nl/bus/2016/08/31/uitbreiding-studenten-ov-leidt-in-regio-utrecht-tot-10-000-extra-reizen-per-dag/