controle MI

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
controle MI Door Mind Map: controle MI

1. invoercontrole begin van het jaar

1.1. jaarbegroting

1.2. jaarrechten

1.3. balansposities

1.3.1. transitoria

1.4. eindstand vorig jaar

2. materieel

2.1. MOD inkoop

2.1.1. aanvraag

2.1.1.1. Hix

2.1.1.2. papier

2.1.2. factuur

2.1.2.1. in villa

2.1.2.2. spec in Diver

2.1.3. bepaling in Hix

2.1.4. uitslag

2.1.4.1. Hix

2.1.5. contract

2.1.6. Controle

2.1.6.1. aanvraag vs uitslag vs factuur

2.1.6.2. factuur vs regelgeving NZa: ordertarief

2.1.6.3. inrichting HIX: standaard aanvragen per specialisme vs beleid

2.1.6.4. factuurtarieven vs contract

2.1.6.5. autorisatie

2.1.7. Informatie

2.1.7.1. aanvraag vs benchmark

2.1.7.2. mnd aanvragen naast elkaar

2.1.7.3. aanvragen per zorgproduct per diagnose per specialist

2.1.7.4. factuur bedrag vs aantal * contract tarief

2.2. inkoop

2.2.1. vila

2.2.1.1. orders

2.2.1.1.1. afstemmen met factuur

2.2.1.2. autorisatieschema is niet gelinkt

2.2.1.3. pakbonnen

2.2.1.4. beheer??

2.2.1.4.1. MCL

2.2.1.4.2. Theo

2.2.1.4.3. Inkoop

2.2.1.5. Controle

2.2.1.5.1. order en factuurbedrag

2.2.1.5.2. autorisatie

2.2.1.5.3. juiste kp - ks

2.3. diensten

2.3.1. geen order

2.3.1.1. factuur rechtstreeks naar opdr gever

2.3.1.1.1. in Villa

2.3.1.2. factuur naar cred adm.

2.3.1.2.1. in Villa

2.3.1.3. Controle

2.3.1.3.1. opdrachtwaarde vs factuurbedrag

2.3.1.3.2. op autorisatie van de opdracht

2.3.1.3.3. inrichting van systemen

2.4. geneesmiddelen

2.4.1. afloop orders

2.4.2. voorraad mutaties

2.4.3. CS-apotheek

2.4.4. factuur in Villa

2.4.5. model van IC

2.4.6. Controle

2.4.6.1. geleverde orders vs voorraadmutatie vs voorraad

2.4.6.2. waarde voorraad vs aantal*inkooptarief

2.4.6.3. verhouding inkooptarief vs verkooptarief

2.4.6.4. inrichting van systemen

2.4.6.5. autorisatie

3. productie

3.1. schadelast

3.2. omzet

4. personeel

4.1. ziekteverzuim fte

4.1.1. SP expert (medew) versus uforce (man)

4.1.2. verzuimbegeleidingsprotocol

4.2. fte

4.2.1. zie bruto salaris

4.3. salarissen

4.3.1. bruto sal

4.3.1.1. systeem Gemal

4.3.1.2. uitvoercodes Gemal=kostensoort

4.3.1.3. op inrichting Gemal op uitvoercodes en op koppeling persnr afd-kp

4.3.1.4. verbandscontroles: contract - werk - verlof

4.3.1.5. invoercontrole: uitvoer Gemal versus output SP expert voor extra uitbetalen

4.3.2. soc. lasten

4.3.2.1. uitvoercode en inrichting Gemal

4.3.2.2. verband met bruto salaris

4.3.3. ziekengelden

4.3.3.1. spec UWV -  Gemal

4.3.3.2. boeken vanuit Gemal

4.3.4. loonsubsidies

4.3.4.1. pers dossier - ontvangen subs

4.3.5. Controle

4.3.5.1. inrichting van systemen: SP expert; gemal; beaufort

4.3.5.1.1. stam bestanden

4.3.5.1.2. koppelingen met Exact: fu.c en ks

4.3.5.2. standenregister mutaties vs run Gemal

4.3.5.3. koppelingen

4.3.5.3.1. juist en volledig

4.3.5.3.2. SP expert - gemal - exact

4.3.5.3.3. beaufort - gemal - exact

4.3.5.4. trendanalyses per maand

4.3.5.5. verbandscontrole

4.3.5.5.1. br sal vs soc l. en pensioenpr

4.3.5.5.2. gemidd loonsom per kp per periode

4.3.5.6. autorisatie

4.3.5.7. juiste ks - kp

4.4. PNIL

4.4.1. geaccordeerde fact Exact aanvullen met fte

4.4.1.1. verantw man bij factuur

4.4.1.2. verantw fte bij FA

4.4.2. stelpost

4.4.3. Controle

4.4.3.1. legen velden fte bij een PNIL boeking

4.4.3.2. autorisatie

4.5. doorberekeningen in € en #

4.5.1. interne = PKB

4.5.1.1. SP expert ontvangende en uitlenende partij

4.5.1.2. werking Gemal: output Gemal vs SP Expert

4.5.2. extern (bijv MSB, apo)

4.5.3. Controle

4.5.3.1. contracten vs facturatie

4.5.3.2. standenregister

4.5.3.3. juiste kp - ks

4.6. reiskosten

4.6.1. w-w

4.6.1.1. SP expert vs output Gemal ww

4.6.2. dienst

4.6.2.1. you force vs gemal

4.6.2.2. hangende declaraties in you force

4.7. verlof

4.7.1. plb

4.7.1.1. SP expert versus met besluit man

4.7.2. jus

4.7.3. vakantie

4.7.4. bijzonder

5. deelnemingen

5.1. polikl apotheek

5.1.1. resultaat per maand

5.1.1.1. toelichting

5.1.2. model van IC

5.1.2.1. inrichting systeem

5.1.2.2. autorisatie

5.1.2.3. factuur op levering en prijs

5.1.3. adm gevoerd door FA

5.2. sportstad

5.2.1. 100% deelneming

5.2.2. zie model controle van Tjongerschans

6. kapitaallasten

6.1. investeringen

6.1.1. begroting

6.1.2. conform inkoopproces

6.1.3. businesscase

6.1.3.1. projectplan

6.1.4. in vila

6.1.4.1. ict en inventarissen

6.1.5. excel

6.1.5.1. bouwprogramma

6.2. rente

6.3. lease

6.3.1. contract

6.3.1.1. papierendossier

6.3.2. factuur

6.4. Controle

6.4.1. factuur vs contract/aanbesteding

6.4.2. voortgangsbewaking/projectmgt

6.4.3. autorisatie

6.4.4. juiste kp - ks