Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Geschiedenis Door Mind Map: Geschiedenis

1. Prehistorie (< 3.000 v. Chr.)

1.1. Tijdvak 1: Prehistorie

1.1.1. 1. Jagers & Verzamelaars

1.1.2. 2. Landbouw samenlevingen

1.1.3. 3. Stedelijke gemeenschappen

2. Oudheid (3.000 v. - 500 n. Chr.)

2.1. Tijdvak 2: Oudheid

2.1.1. 4. Griekse stadsstaat

2.1.1.1. a. Burgerschap

2.1.1.2. b. Wetenschap

2.1.2. 5. Klassieke vormentaal

2.1.3. 6. Groei Romeinse Imperium & cultuur

2.1.4. 7. Confrontatie Grieks Romeins met Germaanse cultuur

2.1.5. 8. Monotheïsme: Joden- en Christendom

3. Middeleeuwen (500 - 1500)

3.1. Tijdvak 3: Vroege Middeleeuwen (500 - 1000)

3.1.1. 9. Verspreiding C'dom EU

3.1.2. 10. Islam ontstaan

3.1.3. 11. Autarkisch ipv agrarisch urbaan EU

3.1.4. 12. Feodalisme

3.2. Tijdvak 4: Hoge en late middeleeuwen (1000 - 1500)

3.2.1. 13. Handel en ambacht: agrarische urbane samenleving

3.2.2. 14. Stedelijke burgerij met zelfstandige steden

3.2.3. 15. Wereldlijke geestelijke macht: investituurstrijd

3.2.4. 16. Expansie Christelijke wereld: kruistochten

3.2.5. 17. Staatsvorming en centralisatie

4. Vroegmoderne tijd (1500 - 1800)

4.1. Tijdvak 5: Renaissance (1500-1600)

4.1.1. 18. Overzeese expansie

4.1.2. 19. Ander mens- en wereldbeeld Renaissance/nieuwe wetenschappelijke belangstelling

4.1.3. 20. Hernieuwde orientatie op het erfgoed van de K.O.

4.1.4. 21. Protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had

4.1.5. 22. Conflict in de Nederlanden -> stichting NL staat

4.2. Tijdvak 6: Gouden Eeuw

4.2.1. 23. Streven van vorsten naar absolute macht

4.2.2. 24. Bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultuur opzicht van de Nederlandse Republiek

4.2.3. 25. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

4.2.4. 26. Wetenschappelijke revolutie

4.3. Tijdvak 7: Verlichting

4.3.1. 27. Rationeel optimisme/'verlicht denken' wordt toegepast godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen

4.3.2. 28. Voortbestaan ancien régime en ontstaan verlicht absolutisme

4.3.3. 29. Uitbouw Europese overheersing: plantagekolonies, trans-Atlantische slavenhandel en opkomst van abolitionisme

4.3.4. 30. Democratische revolutie in westerse landen met discussie: grondwet/grondrecht/staatsburgerschap als

5. Moderne tijd (1800 < )

5.1. Tijdvak 8: Industrialisatietijd

5.1.1. 31. Industriële revolutie die in de westerse landen basis legde voor een industriële samenleving

5.1.2. 32. Discussie over 'sociale kwestie'

5.1.3. 33. Moderne vorm v. imperialisme die verband hield met industrialisatie

5.1.4. 34. Opkomst emancipatiebeweging

5.1.5. 35. Voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en ook vrouwen aan politiek proces

5.1.6. 36. Opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

5.2. Tijdvak 9: Eerste helft 20e eeuw

5.2.1. 37.Moderne propaganda- en communicatiemiddelen + vorm van massaorganisatie

5.2.2. 38. Totalitaire ideologieën communisme en facisme/nationaalsocialisme

5.2.3. 39. Crisis van wereldkapitalisme

5.2.4. 40. Voeren van 2 wereldoorlogen

5.2.5. 41. Racisme en discriminatie -> genocide, bijzonder op joden

5.2.6. 42. Duitse bezetting in NL

5.2.7. 43. Massavernietingswapens en de betrekking v. burgerbevolking bij oorlog

5.2.8. 44. Vormen verzet tegen West-Europese imperialisme

5.3. Tijdvak 10: Tweede helft 20e eeuw

5.3.1. 45. Verdeling wereld: 2 ideologische blokken greep wapenwedloop -> dreiging atoomoorlog

5.3.2. 46. Dekolonisatie maakt eind westerse hegemonie

5.3.3. 47. Eenwording Europa

5.3.4. 48. Toenemende westerse welvaart, vanaf '60 -> ingrijpende sociaal-cultureel veranderingprocess

5.3.5. 49. Ontwikkeling pluriforme/multicultu samenleving