Dossieropdracht 4 - Sociale zekerheden

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Dossieropdracht 4 - Sociale zekerheden Door Mind Map: Dossieropdracht 4 - Sociale zekerheden

1. Werknemersverzekeringen

1.1. Werkloosheidswet (WW)

1.1.1. Voorziet een inkomen voor mensen die onvrijwillig werkeloos geworden zijn

1.2. Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte (WULBZ)

1.2.1. Verplicht werkgevers tot maximaal 2 jaar van ziek zijn. 70% of meer van het laatst verdiende loon uit te keren

1.3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

1.3.1. Voorziet een werknemer die door ziekte of een ongeval langdurig niet kan werken van een loon

2. Volksverzekeringen

2.1. Algemene ouderdomswet (AOW)

2.1.1. Voorziet elke burger vanaf 65 jaar van een inkomsten onafhankelijke uitkering.

2.2. Algemene nabestaandenwet (ANW)

2.2.1. Voorziet weduwen, weduwnaar en minderjarige wezen van een uitkering deze is inkomst afhankelijk

2.3. Algemene kinderbijslagwet (AKW)

2.3.1. Aan alle ouders met kinderen onder de 18 jaar worden een opvoeding vergoeding uitgekeerd.

3. Sociale voorzieningen

3.1. Wet werk en bijstand (WWB)

3.1.1. Algemene

3.1.1.1. Iedereen die ouder dan 21 jaar en niet zelfstandig kan leven krijgt daar hulp bij m.b.v. een bijstandsuitkering om noodzakelijke dingen zoals huur en verzorgingspremies te betalen

3.1.2. Bijzondere

3.1.2.1. Iedereen die een bijstandstuitkering heeft en extra kosten maakt door bijvoorbeeld een was machine die plots kapot gaat kan aanspraak maken op een bijzondere bijstandsuitkering dit moet worden goedgekeurd door de sociale dienst