Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie Door Mind Map: Wykorzystanie pakietów multimedialnych przez nauczycieli gimnazjów na przykładzie gimnazjum nr 95 w Warszawie

1. Miejsce środków dydaktycznych w procesie kształcenia

1.1. Teoretyczne podstawy korzystania ze środków multimedialnych 1.1

1.2. Wykorzystanie wielości zmysłów w procesie kształcenia 1.2

1.3. Wpływ środków dydaktycznych na możliwości ucznia 1.3

2. Multimedia we współczesnym szkolnictwie

2.1. Rodzaje dostępnych na rynku pakietów multimedialnych 2.1

2.2. Możliwości i zakres zastosowania nowoczesnych środków multimedialnych 2.2

2.3. Praca z pakietami multimedialnymi a rola nauczyciela 2.3

3. Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań 3.1

3.2. Problemy badawcze 3.2

3.3. Metody i narzędzia stosowane w badaniach 3.3

3.4. Przebieg badań i ogólna ocena badanych 3.4

4. Korzystanie z nowoczesnych środków i materiałów dydaktycznych. Sprawozdanie z badań

4.1. Zakres ilościowy i czynniki wpływające na częstotliwość korzystania przez nauczycieli z pakietów multimedialnych 4.1

4.2. Praca uczniów z nowoczesnymi formami edukacyjnymi 4.2

4.3. Wiadomości i umiejętności uczniów a znajomość i wykorzystanie pakietów multimedialnych 4.3

4.4. Zalety i wady wykorzystania multimediów w procesie kształcenia 4.4

5. Model wykorzystania pakietów multimedialnych przez nauczycieli i uczniów

5.1. Obieg dostępnych pakietów multimedialnych oraz udział nauczycieli w ich rozpowszechnianiu 5.1

5.2. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli do korzystania z nowych form kształcenia 5.2

5.3. Stosowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych przez uczniów na zajęciach poza szkolnych i w domu 5.3