De Nieuwe Afdeling

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De Nieuwe Afdeling Door Mind Map: De Nieuwe Afdeling

1. Verdienmodel

1.1. Eigen kwaliteiten inzetten op uurbasis

1.2. Spin-off genereren vanuit brainstormsessies

1.3. Marge pakken op het uitbesteden van professionals

1.4. Eenmalige aanmeldingskosten voor professionals (op termijn)

2. Probleemstelling

2.1. Het grotere MKB en (semi-) overheid hebben veel te maken met interne projectgroepen.

2.2. Door interne gerichtheid hebben deze groepen soms moeite met het vasthouden van de groepsdynamiek, samenhang of het genereren van nieuwe ideeën.

2.3. Dit kan gevolgen hebben voor de planning, interne verhoudingen en kwaliteit.

2.4. Een oplossing zou kunnen zijn om een flexibel team van zelfstandige professionals op uurbasis te kunnen boeken die de projectgroep weer op het goede pad kan krijgen.

3. Propositie

3.1. Voor projectgroepen binnen grotere MKB en (semi-) overheidsinstanties die behoefte hebben aan een korte impuls...

3.2. is De Nieuwe Afdeling een website waarop de doelgroep een eigen team van professionals kan samenstellen en boeken op uurbasis.

3.3. Anders dan dure interimtrajecten van enkele adviseurs met beperkte, specialistische kennis is...

3.4. De Nieuwe Afdeling de nieuwe manier om interne projecten sneller, leuker en beter te realiseren.

4. Doelgroep

4.1. Groter MKB

4.1.1. Organisatie 1

4.1.1.1. Contactpersoon

4.1.2. Organisatie 2

4.1.2.1. Contactpersoon

4.1.3. Organisatie 3

4.1.3.1. Contactpersoon

4.2. ROC's

4.2.1. Organisatie 1

4.2.1.1. Contactpersoon

4.2.2. Organsisatie 2

4.2.2.1. Contactpersoon

4.2.3. Organisatie 3

4.2.3.1. Contactpersoon

4.3. Overheid

4.3.1. Organisatie 1

4.3.1.1. Contactpersoon

4.3.2. Organisatie 2

4.3.2.1. Contactpersoon

4.3.3. Organisatie 3

4.3.3.1. Contactpersoon

5. Invulling

5.1. Missie en visie

5.1.1. Kiezen voor kwaliteit

5.1.1.1. Minimaal twee uren

5.1.1.2. Minimaal twee professionals

5.1.2. Gemak en flexibiliteit staat voorop

5.1.2.1. In drie kliken een groep kunnen boeken

5.1.2.2. Communicatie inrichten naar complete boekingsproces (bevestiging, bedankjes, etc)

5.1.3. Inzetten op bouwen van relaties

5.2. Thema's

5.2.1. Strategie - Het vinden van de rode lijn

5.2.2. Kwaliteit - Een kritische blik van buiten

5.2.3. Creativiteit - Nieuwe inzichten en oplossingen

5.2.4. Eigen invulling

5.3. Samenstelling groep

5.3.1. Kunst

5.3.1.1. Professional

5.3.2. Media

5.3.2.1. Professional

5.3.3. Ondernemerschap

5.3.3.1. Professional

5.3.4. Communicatie

5.3.4.1. Professional

5.3.5. Processen

5.3.5.1. Professional

5.3.6. Personeel

5.3.6.1. Professional

5.3.7. Financiën

5.3.7.1. Professional

5.3.8. ICT

5.3.8.1. Professional

5.4. Financieel

5.4.1. Professionals

5.4.1.1. € 100,- p/u, exclusief btw, inclusief reiskosten en reistijd

5.4.2. Doelgroep

5.4.2.1. € 125,- p/u exclusief btw, inclusief (reis)kosten

6. Acties

6.1. November

6.1.1. Homme

6.1.1.1. Maken van eerste opzet voor website

6.1.2. Michiel

6.1.2.1. Opstellen lijst van disciplines en kandidaten

6.1.3. Barbara

6.1.3.1. Opstellen van persbericht om toegevoegde waarde helder te krijgen en nieuwswaarde te bepalen

6.1.4. Floris

6.1.4.1. Drie organisaties benoemen per doelgroepcategorie

6.2. December

6.3. Januari