CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma)

Mindmap om vanuit een schaalbare netwerkorganisatie activiteiten te ontplooien en te structureren voor 7di058. Handig? Contact via Michiel Postma, www.michielpostma.nl.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma) Door Mind Map: CONCEPTVERSIE Afbakening, rollen en aanpak 7di058 (Contact via @michielpostma)

1. Proces - Nieuwe projecten komen samen tot stand en worden samen uitgevoerd

1.1. Ieder project kent voorafgaand aan de uitvoering een uitdagend resultaat, prikkelende propositie en een helder gefaseerd proces

1.2. Bij de uitvoering van projecten kijken we eerst wat er voor tools liggen voordat we hier zelf invulling aan geven

1.3. Processen zijn op ieder moment voor mensen zowel binnen als buiten de zwerm inzichtelijk

1.4. We weken vanuit een netwerkmodel en geloven niet in een top down aanpak

2. Individu - Iets in gang zetten betekent hier zorg voor dragen

2.1. Wanneer iemand de projectzwerm verlaat draagt de persoon zorg voor de afronding van zijn/haar bijdrage en overdracht

2.2. Projecten kunnen persoonsonafhankelijk worden gerealiseerd en hier is het proces op ingericht

3. Enthousiasmeren - Kennis en groei continu zichtbaar maken

3.1. We communiceren eenvoudig en beknopt

3.2. De boodschap wordt geillustreerd met praktische voorbeelden

3.3. Iedere boodschap wordt opgesteld vanuit doelgroep en doel

3.4. We activeren elkaar niet op acties maar op resultaat

4. Deel uitmaken van een of meerdere projectzwermen

4.1. Denkprojecten

4.2. Doeprojecten

5. Deel uitmaken van de coachzwerm

5.1. Procescoaches

5.2. Kenniscoaches

6. Het realiseren van doeprojecten bij voorkeur in Friesland

6.1. Doeprojecten zijn activiteiten die tijdens 7di058 eenmalige, directe en zichtbare verbetering realiseren binnen een van de zes thema's. Naast de verbetering hebben doeprojecten een voorbeeldfunctie die mensen aanzet ook projecten in gang te zetten tijdens en na 7di058

6.1.1. Voorbeelden:

6.1.2. Alle Friese bejaarden op hetzelfde tijdstip een uur uit wandelen nemen

6.1.3. Friesland collectief schoonmaken in vijf uur

6.1.4. In acht uur alle meest gebruikte overheidsformulieren versimpelen

7. Het realiseren van denkprojecten in Friesland

7.1. Denkprojecten zijn activiteiten die kennisdeling rondom een van de zes thema's doen accelereren. Deze activiteiten hebben als doel nieuwe samenwerkingsverbanden te faciliteren die op (midden)lange termijn tot duurzame verbetering leiden binnen een van de zes thema's

7.1.1. Voorbeelden:

7.1.2. Brainstormsessies

7.1.3. Presentaties

7.1.4. Speeddatesessies

8. Hoe geeft 7di058 invulling aan 7di?

9. Hoe kunnen mensen een bijdrage leveren?

10. Hoe pakken we dit aan?

11. Voorbereiding - Oktober - 15 november

11.1. Resultaten

11.2. Organisatie

11.2.1. Projectzwerm Themasessies

11.2.1.1. Ideeën denk- en doeprojecten genereren en hoeveelheid voorbeeldprojecten bepalen

11.2.1.2. Vergrote netwerk

11.2.1.3. Presenteren ideeën doeprojecten

11.2.1.4. Aanscherpen en aanvullen doeprojecten

11.2.2. Projectzwerm Marcom

11.2.2.1. Campagne ontwikkelen

11.2.2.2. Media realiseren

11.2.3. Projectzwerm Toolbox

11.2.3.1. Begrippenlijst

11.2.3.2. Organisatie en aanpak

11.2.3.2.1. Ideale samenstelling projectzwerm

11.2.3.2.2. Slimmer werken tools

11.2.3.2.3. Proces en groei vastleggen

11.2.3.3. Contactlijst

11.2.3.3.1. Twitter list

11.2.3.3.2. 7di website contactlijst afgeschermd

11.2.3.3.3. Linkedingroep

11.2.3.4. Doelocaties

11.2.3.4.1. Central locatie Bibliotheek Leeuwarden

11.2.3.4.2. Pand Zuidergrachtswal

11.2.3.4.3. Minimaal 5 locaties?

11.2.3.5. Promotiebox

11.2.3.5.1. Aanpakmodel

11.2.3.5.2. Mediakit

11.2.3.5.3. Perskit

11.2.3.6. Ondersteuning

11.2.3.6.1. Kenniscoach

11.2.3.6.2. Procescoach

12. Ontwikkeling - 16 november - 15 januari

12.1. Resultaten

12.2. Organisatie

12.2.1. Projectzwerm Toolbox

12.2.1.1. Ondersteunende tools ontwikkelen voor projectteams

12.2.2. Verschillende Projectzwermen

12.2.2.1. Uitvoeren van pilots

12.2.2.2. Aanscherpen en verdiepen van projecten

12.2.3. Coachzwerm

12.2.3.1. Projectzwermen ondersteunen

12.2.3.2. Uitleg toolbox

12.2.3.3. Toezien op voorbeeldprojecten

13. Uitvoering - 26 februari - 6 maart

13.1. Resultaten

13.2. Organisatie

13.2.1. Coachzwerm

13.2.1.1. Actieve ondesteuning voor voorbeeldprojecten door coachzwerm

13.2.2. Projectzwerm Marcom

13.2.2.1. Promotiecampagne 7di058 breed

14. Afronding - 7 maart - 21 maart

14.1. Resultaten

14.1.1. Projectevaluaties opstellen

14.2. Organisatie

14.2.1. Projectzwerm Marcom

14.2.1.1. Successen vieren

14.2.1.2. Persmomenten creëren

15. Wat spreken we af?

16. Hoe organiseren we dit?

17. Wat is 7di?

18. 7di is een landelijk festival waarbij mensen elkaar inspireren en activeren om Nederland in zeven dagen te verbeteren. Hierbij worden elke dag activiteiten ondernomen binnen een van de zes thema's

18.1. Thema's:

18.2. Duurzaamheid

18.3. Zorg

18.4. Onderwijs

18.5. Versimpelen

18.6. Werk

18.7. Voeding

19. Ondersteunende toolbox

19.1. Toolbox

19.1.1. Begrippenlijst

19.1.2. Organisatie en aanpak

19.1.2.1. Ideale samenstelling projectzwerm

19.1.2.2. Slimmer werken tools

19.1.2.2.1. Checkvist/rememberthemilk

19.1.2.2.2. Dropbox

19.1.2.2.3. Prezi/google docs/wiki achtige toepassing

19.1.2.2.4. 7di058 website

19.1.2.3. Proces en groei vastleggen

19.1.3. Contactlijst

19.1.3.1. Twitter list

19.1.3.2. 7di website contactlijst afgeschermd

19.1.3.3. Linkedingroep

19.1.4. Doelocaties

19.1.4.1. Central locatie Bibliotheek Leeuwarden

19.1.4.2. Pand Zuidergrachtswal

19.1.4.3. Minimaal 5 locaties?

19.1.5. Promotiebox

19.1.5.1. Aanpakmodel

19.1.5.2. Mediakit

19.1.5.3. Perskit

19.1.6. Ondersteuning

19.1.6.1. Kenniscoach

19.1.6.2. Procescoach

19.2. Acties

19.2.1. Centrale, maandelijkse doesessie op een vaste dag in Bibliotheek Leeuwarden

19.2.1.1. Coachteam

19.2.1.1.1. Voorbeeldprojecten

19.2.2. Decentrale, individuele doesessies projectzwermen (obv zelfsturende teams)

20. Werken in zwermen

20.1. Projectzwermen

21. Zwerm - Zelf zijn we enthousiast, we doen ons best om andere mensen actief uit te nodigen om deel te nemen aan doesessies