Les 2: Cultuur en socialisatie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Les 2: Cultuur en socialisatie Door Mind Map: Les 2: Cultuur en socialisatie

1. Socialisatie: het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van een samenleving of groep aanleert.

2. sociale controle: de manier waarop mensen andere mensen stimuleren zich aan de geldende normen te houden. Sociale controle zorgt voor orde, zekerheid en rust in de samenleving

3. sancties: Een manier van belonen of straffen bij sociale controle. Positieve sancties stimuleren mensen zich verder aan de normen te houden door beloningen te geven bij goed gedrag. Negatieve sancties bestraffen het afwijken van de geldende norm. Sancties kunnen formeel zijn - vanuit geldende regels of het gezag – of informeel – vanuit mensen onder elkaar.

4. Socialiserende instituties: Instellingen, organisaties en collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvind. Bijvoorbeeld gezin, school, werk, sport. Collectieve gedragspatronen zijn gemeenschappelijke gebeurtenissen zoals feestdagen maar ook ‘het weekend’ en ‘verkiezingen’.

5. Internalisatie: Het automatiseren van gedragspatronen zoals van je verwacht wordt. Zoals eten met bestek, zindelijk worden, etc.

6. identiteit: wie jij bent. Je hebt hierbij verschillende rollen, zoals leerling, zoon/dochter, broer/zus of vriend/vriendin.

7. sociale indenteit: Wanneer je bij een groep hoort en je hiermee identificeert. Je voelt je dan ook aangesproken als er over die groep gesproken wordt en spreekt ook namens de groep.

8. Loyaliteit: De mate waarin je trouw bent aan je groep. Je kunt bij verschillende subculturen horen en loyaal zijn aan deze verschillende culturen. Wanneer deze culturen tegenculturen zijn kunnen de loyaliteiten van een persoon botsen: moet je de ene of de andere cultuur loyaal zijn?

9. cultuuroverdracht: het leren van cultuur, een ander woord voor socialisatie

10. Individualisme vs collectivisme: Een cultuur die individualistisch is legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en het individu. Een cultuur die collectivistisch is vind het individu van ondergeschikt belang ten opzichte van de grotere groep, het collectief.