Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ideale school Door Mind Map: Ideale school

1. Organisatievorm

1.1. Raad van toezicht

1.1.1. College van Bestuur

1.1.1.1. Rector

1.1.1.1.1. Teamleider onderbouw

1.1.1.1.2. Teamleider bovenbouw

1.1.1.1.3. Teamleider VMBO

1.1.1.1.4. Teamleider havo

1.1.1.1.5. Teamleider vwo

1.1.1.1.6. Ondersteunend personeel

1.1.1.2. P&O

2. Onderwijsconcept

2.1. Kwalitatief sterk

2.2. Bijzondere onderwijsprogramma's

2.2.1. Passend onderwijsprogramma

2.2.1.1. Speciale kleine klas

2.2.1.2. Vaste leerkracht

2.2.1.3. Extra ondersteuning

2.2.1.3.1. Remedial Teacher

2.2.1.3.2. Huiswerkbegeleiding

2.2.1.3.3. SOVA-Training

2.3. Maatwerk

2.3.1. Studeren in eigen tempo

2.3.2. Gebruik van digitale kennisoverdracht

3. Onderwijsvisie

3.1. Algemeen vormend onderwijs

3.2. Openbare grondslag

3.3. Vernieuwend

3.3.1. Zelfstandig leren

3.3.2. Samenwerken

3.3.3. Aansluiten bij maatschappelijke veranderingen

4. Onderbouw

4.1. VMBO

4.2. VMBO/havo

4.3. havo/vwo

5. Openbaar onderwijs

5.1. Kernwaarden

5.1.1. Iedereen welkom

5.1.2. Iedereen benoembaar

5.1.3. Wederzijds respect

5.1.4. Waarden en normen

5.1.5. Van en voor de samenleving

5.1.6. Levensbeschouwing en Godsdienst

5.2. Circa 1500 leerlingen

6. Bovenbouw

6.1. VMBO

6.1.1. Theoretische leerweg

6.1.2. Gemengde leerweg

6.1.3. Kaderberoepsgerichte leerweg

6.1.4. Basisberoepsgerichte leerweg

6.2. havo

6.2.1. Profielen

6.2.1.1. Natuur en Techniek

6.2.1.2. Natuur en Gezondheid

6.2.1.3. Economie en Maatschappij

6.2.1.4. Cultuur en Maatschappij

6.2.2. Verplichte vakken

6.2.2.1. Nederlands

6.2.2.2. Engels

6.2.2.3. Maatschappijleer

6.2.2.4. Lichamelijke opvoeding

6.2.2.5. Culturele en kunstzinnige vorming

6.2.3. Profielkeuze vakken

6.3. vwo

6.3.1. Profielen

6.3.1.1. Natuur en Techniek

6.3.1.2. Natuur en Gezondheid

6.3.1.3. Economie en Maatschappij

6.3.1.4. Cultuur en Maatschappij

6.3.2. Verplichte vakken

6.3.2.1. Nederlands

6.3.2.2. Engels

6.3.2.3. Maatschappijleer

6.3.2.4. Lichamelijke opvoeding

6.3.2.5. Culturele en kunstzinnige vorming

6.3.2.6. Tweede moderne vreemde taal

6.3.3. Profielkeuze vakken

7. Inrichting school

7.1. Aula

7.2. Computerlokalen

7.3. Mediatheek

7.4. Bibliotheek

7.5. Sporthal

7.6. Studierruimtes

7.7. Docentenkamer

7.8. Ruime, moderne klaslokalen

7.8.1. Goede ventilatie

7.8.2. Schoon

7.9. ICT