Czym charakteryzują się dodatki masowe oraz pomocnicze środki chemiczne?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Czym charakteryzują się dodatki masowe oraz pomocnicze środki chemiczne? Door Mind Map: Czym charakteryzują się dodatki masowe oraz pomocnicze środki chemiczne?

1. Pod względem zawartości wypełniaczy, papiery można podzielić na cztery grupy

1.1. Papier średnio wypełniony o średniej zawartości popiołu (od 5% do 15%).

1.1.1. np. papier do pisania, papier offsetowy

1.2. Papiery nie wypełniane

1.2.1. np. filtracyjne

1.3. Papiery mało wypełnione o małej zawartości popiołu (do 5%).

1.3.1. np. papier gazetowy,

1.4. Papiery mocno wypełnione (ponad 15%),

1.4.1. np. wklęsłodrukowy.

1.5. Wypełniacze są białymi pigmentami wprowadzanymi do papieru. Są to najczęściej: kaolin, kreda, gips, talk, strącony węglan wapnia

2. Do wytwarzania papierów drukowych najczęściej stosuje się odpowiednie kompozycje mas włóknistych, aby zapewnić specyficzne właściwości zgodne z wymaganiami technologii poligraficznej.

2.1. Obok półproduktów włóknistych stosuje się tzw. dodatki masowe.

2.1.1. wypełniacze, kleje, barwniki, pigmenty

2.2. Różnorodne pomocnicze środki chemiczne,

2.2.1. wiążące, wodoutrwalające i inne.

3. Kleje papiernicze są substancjami chemicznymi stosowanymi do zaklejania papieru.

3.1. Obecnie są stosowane dwie metody zaklejania papieru

3.1.1. zaklejanie powierzchniowe

3.1.1.1. Zaklejanie powierzchniowe polega na nałożeniu warstwy klejowej na powierzchnię sformowanej wstęgi wytworu papierowego.

3.1.2. zaklejanie w masie

3.1.2.1. Zaklejanie w masie polega na dodawaniu do masy papierniczej odpowiednio przygotowanego kleju, którego cząsteczki osadzają się na włóknach.

4. Pomocnicze środki chemiczne są stosowane w celu uzyskania odpowiednich właściwości wytworów papierniczych. zmniejszenia kosztów, itp.

4.1. Środki usprawniające wytwarzanie papieru

4.1.1. np. środki przeciwpienne, powierzchniowo czynne

4.2. środki wpływające na właściwości wytworów papierowych.

4.2.1. np. środki wiążące, wodoutrwalające itp.