Mijn ideaal in school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn ideaal in school Door Mind Map: Mijn ideaal in school

1. VMBO

1.1. BBL

1.2. KBL

1.3. Mavo doen!

1.4. Dakpanklassen

2. Samen leven, samen leren Samen leren samenleven.

2.1. Christelijke school

2.2. Iedereen is welkom

2.3. Betrokken

2.4. Respect

2.4.1. Jij bent uniek en een ander ook!

2.5. Verantwoordelijk

2.6. Afspraken

2.7. Anti-pest

2.8. Dagopeningen

2.9. Viering Christelijke feestdagen

3. Oase

3.1. begeleiding

3.2. zorgcentrum binnen school

3.3. extra aandacht

3.4. kennis

3.5. passend onderwijs

3.6. waarop je terug kunt vallen

3.7. voor leerlingen die meer zorg nodig hebben

3.8. oase is spil tussen leerlingen/mentor/docenten

3.9. vaste groep medewerkers (basis)

4. Cultuur

4.1. Open cultuur

4.2. Zijn betrokken bij elkaar en de leerlingen

4.3. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

4.4. Teambuilding

5. Organisatiestructuur

5.1. Duidelijk

5.2. Korte lijnen

5.2.1. niet over onnodige schijven

5.3. Directie

5.4. Leerjaarcoördinatoren

5.5. Decanaat

5.6. Vakgroepcoördinatoren

5.7. Vakcoaches en docentcoaches

5.8. Docenten

5.9. Onderwijs ondersteunend personeel

6. Vernieuwend en actueel

6.1. Projecten doen die te maken hebben met actualiteit

6.2. Maatschappelijk thema's behandelen

6.3. Maatschappelijk betrokken (MAS)

6.4. Verkeerslessen voor brugklas

7. Informatie

7.1. Tweewekelijkse nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

7.2. Informatie-bewaarbrief per leerjaar

7.3. Ouderavonden 4 keer per jaar

7.3.1. Oudergesprekken op aanvraag altijd mogelijk

7.4. Mentor is eerste aanspreekpunt

7.5. Vakdocent is aanspreekpunt voor vakinhoudelijk zaken

7.6. Website is up to date

7.7. Ouderaccount Magister

8. Profielen

8.1. Zorg en welzijn

8.2. Dienstverlening, organisatie en producten

8.3. Mobiliteit en transport

8.4. Energie, installeren en produceren

8.5. Bouwen, wonen en interieur

9. Onze digitale wereld

9.1. Website duidelijk

9.2. Facebook pagina

9.3. Voldoende computers in huis

9.4. Digiborden in lokalen

10. Vakken

10.1. Aardrijkskunde

10.2. Biologie en verzorging

10.3. Duits

10.4. Economie/Engels

10.5. Handvaardigheid

10.6. Informatica

10.7. Lichamelijke opvoeding

10.8. Maatschappijleer/mentorles/mens en maatschappij/muziek

10.9. Nederlands/Natuur-scheikunde

10.10. Rekenen

10.11. Tekenen/Techniek algemeen

10.12. Wiskunde

10.13. Praktijkvakken:

10.13.1. Voertuigen techniek

10.13.2. Uiterlijke verzorging

10.13.3. Handel en administratie

10.14. Doen! workshops

10.14.1. brugklas

10.14.2. verplicht

10.14.3. kennis laten maken met onbekende

10.14.4. doel: talent ontdekken en ontwikkelen

11. Omgeving

11.1. Schoon

11.2. Licht

11.3. Gebruik lichte kleuren

11.4. Lokalen zijn geen huiskamers

11.5. Ruim(telijk)

11.6. Aankleding met werk van/door leerlingen

11.7. Goede sportvoorzieningen

11.8. Natuurlijk schoolplein

11.9. Kluisjes voor persoonlijk spullen leerlingen

11.10. Fietsenkelder

11.11. Leerlingenruimte met kantine voorziening

11.11.1. aanbod is gezond

11.11.2. nodigt uit om te gaan zitten

11.12. Praktijkruimtes