Ontwerpen

Conceptmap LA2

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ontwerpen Door Mind Map: Ontwerpen

1. Curriculumanalyse: zaakvakonderwijs is een goede mogelijkheid voor het herontwerp

1.1. motivatie van de leerlingen

1.2. 21e eeuwse vaardigheden

1.3. onderzoekend leren

2. Curriculum theorie

2.1. Van den Akker, 2003

2.1.1. 10 curriculumcomponenten van Eash (1991) en Klein(1991): 1. Missie/visie 2. Leeromgeving 3. Leerdoelen 4. Leerinhoud 5. Leeractiviteiten 6. Toetsing 7. Bronnen en materialen 8. Tijd 9. Groepen 10. Rol van de leerkracht

2.1.2. 3 levels curriculum: 1. Beoogd curriculum (visie/intentie) 2. Geïmplementeerd curriculum (het werkelijke onderwijs) 3. Gerealiseerd curriculum (onderwijservaringen van de leerlingen)

2.1.3. 4 niveaus: 1. nano (kind) 2. meso (groep) 3. micro (school) 4. macro (landelijk)

3. Instructional design (onderwijskundig ontwerpen)

3.1. IDI-model (Instructional Development Institute)

3.1.1. Definieeractiviteiten: - instructieprobleem vaststellen - contextanalyse - ontwerpactiviteiten organiseren

3.1.2. Ontwikkelactiviteiten: - leerdoelen - specificeren methode

3.1.2.1. Motivatie van de leerlingen 21e eeuwse vaardigheden Onderzoekend leren

3.1.2.1.1. Trapmodel

3.1.3. Evaluatieactiviteiten: - testen prototype - analyseer resultaten - construeer prototypes - reviseer en implementeer

3.1.3.1. Handleiding onderzoekend leren tijdens het natuuronderwijs

3.1.3.2. LA5

4. onderwijs en leren

4.1. leertheorieën

4.1.1. behaviorisme

4.1.1.1. leren door bekrachtigingen

4.1.1.2. Skinner

4.1.2. Cognitivisme

4.1.2.1. interne cognitieve processen verwerken externe waargenomen werkelijkheid

4.1.2.2. schema's

4.1.3. Constructivisme

4.1.3.1. cognitief constructivisme

4.1.3.2. sociaal constructivisme

4.1.3.2.1. de nadruk van kennisconstructie ligt bij de interactie met anderen.

4.1.3.3. situative theory

4.2. toetsing

4.3. flow

4.3.1. motivatie

4.3.1.1. Taxonomy of human motivation

4.4. scaffolding

4.4.1. Onderzoekend leren

4.4.1.1. samen een onderzoeksvraag onderzoeken

4.4.1.2. Zone van naaste ontwikkeling

4.4.1.3. 21e eeuwse vaardigheden

4.4.1.3.1. samenwerken

4.4.1.3.2. probleemoplossende vaardigheden

4.4.1.3.3. Digitale geletterdheid

4.4.1.3.4. Creativiteit

4.5. Nieuwe media

4.6. expert

4.6.1. focus op motivatie van de leerlingen