Montesquieu

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Montesquieu Door Mind Map: Montesquieu

1. Bron 1 Montesquieu onderscheidde drie staatsvormen (republiek, monarchie en despotie) waarbij de republiek opgesplitst werd in democratie en aristocratie. Hij wilde vooral de kern van iedere staatsvorm vinden.

2. Bron 2 Trias politica. Er zijn 3 verschillende machten, als ze bij elkaar komen is er geen goede politiek.

3. Bron 3 De Geest der Wetten wordt in de hele wereld enthousiast ontvangen, van Europa tot Latijns-Amerika. Horace Walpole noemt het in 1750 'the best book that ever was written'. In veel landen kan het alleen illegaal gelezen worden, want het word gezet op de verboden boekenlijst van de kerk. Ondanks dat is het van fundamenteel belang voor diverse grondwetten. In Nederland kennen we een scheiding der machten: de wetgevende macht ligt bij de Staten Generaal en de regering, de uitvoerende macht ligt bij de regering, de rechterlijke macht ligt bij de rechters. Vóór Montesquieu hade een individu geen rechten. Zonder de Trias Politica was de verklaring van de rechten van de mens en de burger er niet geweest. En zonder deze rechten kan er geen sprake zijn van een humane samenleving. Er gaat geen dag voorbij of ergens ter wereld wordt de Trias Politica van Montesquieu genoemd in de politieke discussie.

4. Bron 4 De wetgevende macht lag aan het parlement en de senaat. De senaat was een groep van adelen. Het parlement was een groep vertegenwoordigers uit het volk.

5. Bron 5 De uitvoerende macht lag bij de koning of president.

6. Bron 6 De rechtsprekende macht lag bij onafhankelijke rechters die ordelen uit de wet.

7. Bron 7 Grote misdaden moeten hard gestraft worden, en kleine moeten zacht gestraft worden. Of een misdaad erg of niet erg is, hangt af van het slachtoffer.

8. Bron 8 In Frankrijk lag tijdens het leven van Montesquieu de macht in de handen van de koning, de kerk en de adel.

9. Bron 9 In Frankrijk lag tijdens het leven van Montesquieu de macht in de handen van de koning, de kerk en de adel. Het volk had weinig tot geen inspraak. Kritiek was verboden.

10. Bron 12 Zijn volledige naam was Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu. Hij werd geboren op 18 januari 1689 in Bordeaux en stierf op 10 februari 1755 in Parijs.

11. Bron 15 In 1714 werd Montesquieu voorzitter van het parlement van Bordeaux.

12. Bron 16 In 1721 publiceerde Montesquieu in Amsterdam anoniem het invloedrijke “Perzische brieven” (Lettres Persanes), waarin twee Perzen Europa bezoeken en met hun kritische beschouwingen de spiegel aan hun gastheren voorhouden, de Europeanen. Dit werk is ook nu nog zeer leesbaar.