X:Drev

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
X:Drev Door Mind Map: X:Drev

1. Konflikthåndtering

1.1. Girafsprog

2. Teams og grupper

2.1. Drejebøger

2.2. Dias

2.3. Links

2.4. Tidsskrifter

2.5. Artikler

3. Personlige mapper (konsulenter)

3.1. Nuværende opgaver/projekter

3.2. Tidligere opgaver

4. Administration

4.1. Personlige mapper (sekretariatet)

4.2. Økonomi

4.2.1. Regnskabsinstrukser

4.2.2. Excel-skabeloner

4.2.3. Takster og timeforbrug

4.2.4. Time-dagpenge

4.3. Løbenumre

4.4. Kontrakter

4.5. Forecast

5. Markedsføring

5.1. Grafik

5.2. Logoer

5.3. Billeder

5.3.1. Billeder til hjemmeside

6. Organisering

6.1. Strategi og udvikling

6.1.1. Virksomhedsgrundlag

6.1.2. Strategier og visioner

6.1.3. Den danske kvalitetsmodel

6.2. Ansatte

6.2.1. CV

6.2.2. Underskrifter

6.2.3. Telefonlister

6.2.4. Billeder af ansatte

6.3. Nye medarbejdere

6.3.1. Kontrakter

6.3.2. Elev

6.3.3. Praktikant

7. Konsulenter

7.1. Vidensbank

7.1.1. Noget med patienter (skal have et passende navn)

7.1.2. SKABELON EKS

7.1.2.1. Dias

7.1.2.2. (Drejebøger)

7.1.2.3. Artikler

7.1.2.4. Andet viden

7.1.3. Ledelse

7.1.3.1. Paradoksledelse

7.1.3.2. Ledelsesinvolvering

7.1.4. Kommunikation

7.1.5. Procesoptimering

7.1.6. Psykisk arbejdsmiljø

7.1.6.1. Mobning

7.1.7. Teams og grupper

7.1.8. Lean

7.1.9. Projektledelse

7.1.10. Coaching/mentor

7.1.11. Nudging

7.1.12. Kompetenceudvikling

7.1.13. Metoder, teknikker og Øvelser

7.1.13.1. Øvelser (inde og ude)

7.1.13.2. BRICK

7.1.13.3. Kreative metoder

7.1.13.4. SWOT

7.1.13.5. Voksdug

7.1.13.6. JTI

7.1.14. Effektsikring

7.1.15. Forstyrrelser/afbrydelser

7.1.16. Innovation/udvikling

7.1.17. Stress

7.1.18. Relationel Koordinernig

7.1.19. Social kapital (her eller under "relationel koordinering")

7.1.20. EPJ ?

7.2. Skabeloner og vejledninger

7.2.1. Word-skabeloner

7.2.2. Dias skabeloner

7.2.3. Kontrakt skabeloner

7.2.4. ESDH

7.2.4.1. Genvej ESDH

7.2.4.2. Vejledning til søgning i ESDH

7.3. Projekter

7.3.1. Voksdug

7.3.2. Ledelse på tværs

7.3.3. Diplom i ledelse

7.3.4. Leder udviklings forløb (LUF)

7.3.5. MED

8. Arkiv

8.1. Forældet materiale