Conflicten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Conflicten Door Mind Map: Conflicten

1. Ruzie en strijd

1.1. Zijn we het altijd met elkaar eens?

1.1.1. conflict

1.1.1.1. spanningen tussen landen of groepen mensen

1.1.1.2. menigsverschillen

1.1.1.3. = strijd tussen twee of meer groepen mensen die het niet vaak met elkaar eens zijn

1.1.2. gewapend conflict

1.1.2.1. groepen staan gewapend tegenover elkaar

1.1.2.1.1. tussen landen

1.1.2.1.2. in hetzelfde land

1.1.3. ruzie over:

1.1.3.1. godsdienst

1.1.3.2. taal

1.1.3.3. rijk en arm

1.2. Blijven conflicten altijd bestaan?

1.2.1. oplossing voor conflict

1.2.1.1. partijen overleggen met elkaar

1.2.1.2. afspraken maken

1.2.1.3. grenzen

1.2.1.3.1. afgebakende grens

1.2.1.3.2. onduidelijke grens

1.2.2. taalstrijd

1.2.2.1. =conflict over gesproken taal

1.2.2.2. taalgrens

1.2.2.2.1. = grens tussen gebieden met een andere taal

1.3. Waar komen oorlogen voor?

1.3.1. mensen komen voor hun eigen belangen op

1.3.1.1. willen eigen land

1.3.2. tegenstellingen leiden tot oorlog

2. volk en cultuur

2.1. Wat is een volk?

2.1.1. volk

2.1.1.1. groep mensen met dezelfde cultuur

2.1.1.1.1. dezelfde taal

2.1.1.1.2. dezelfde godsdienst

2.1.1.1.3. dezelfde geschiedenis

2.1.1.2. volk met eigen woongebied

2.1.1.2.1. = natie

2.1.1.2.2. staat

2.2. Hebben alle volken een eigen staat?

2.2.1. grenzen staat en volk komen niet vaak overeen

2.2.1.1. 3 redenen

2.2.1.1.1. 1. ontstaan grens

2.2.1.1.2. 2. Verspreiding van volken over groot gebied

2.2.1.1.3. 3. grenzen liggen niet altijd vast

2.3. Kan een cultuur conflicten veroorzaken?

2.3.1. mensen vinden hun eigen cultuur erg belangrijk

2.3.1.1. taal

2.3.1.2. godsdienst

2.3.1.3. nadruk ligt erg op cultuur in een natie of land.

2.3.1.3.1. = nationalisme

2.3.1.3.2. kan voor spanningen zorgen als volk andere cultuur heeft

2.3.1.4. cultuur komt in contact met elkaar door:

2.3.1.4.1. vakantie

2.3.1.4.2. migratie

2.3.1.4.3. handel

2.3.1.4.4. kenmerken van cultuur worden meegenomen

3. Soorten conflicten

3.1. Waar ligt de grens?

3.1.1. territoriale conflicten

3.1.1.1. =conflict over het bezit van een gebied .

3.1.1.2. komen ook voor op zee

3.1.1.2.1. ruzie om kleine eilandjes

3.1.1.2.2. daardoor zijn er grenzen bedacht op zee:

3.1.2. groepen mensen willen de baas zijn in hun eigen woongebied

3.1.2.1. ze kunnen oorlogen beginnen en aanslagen plegen

3.1.3. sommige landen willen stuk grondgebied van ander land bezitten

3.1.3.1. kan doordat ze tot dezelfde bevolkingsgroep behoren

3.1.3.2. kan ook doordat het grondgebied waardevol is

3.1.3.2.1. delfstoffen in grond

3.1.3.3. water is belangrijk voor:

3.1.3.3.1. landbouw(rivier)

3.1.3.3.2. drinkwater

3.2. Wie krijgt de grondstoffen?

3.2.1. territoriale conflicten zijn conflicten over bezit van een gebied

3.2.1.1. als dat territoriaal conflict over visserij en delfstoffen gaat, zijn het ook economische conflicten.

3.2.2. bezit grondstoffen voor veel landen belangrijk, omdat je er veel mee kan verdienen.

3.2.2.1. meeste landen worden grondstoffen geproduceerd door grote bedrijven.

3.2.2.1.1. bedrijven hebben mensen in dienst die geld verdienen + ze betalen belasting aan de regering

3.2.3. grondstof is een product dat we gebruiken om andere producten van te maken

3.3. Wat is een politiek conflict?

3.3.1. politiek conflict gaat over bestuur van een land.

3.3.2. sommige landen zijn democratisch.

3.3.2.1. verschillende partijen zijn het niet helemaal met elkaar eens.

3.3.2.1.1. verschillende partijen hebben verschillende opvattingen over het bestuur

3.3.2.1.2. partijen praten met elkaar en komen meestal tot een oplossing.

3.3.3. besturen land is tegenwoordig erg ingewikkeld, dus zijn er ambtenaren nodig.

3.3.3.1. Alle ministeries zorgen vaak voor een grote hoofdstad.

3.3.3.2. als de meeste partijen ongeveer dezelfde ideologie hebben, kun je het land besturen met een centrale regering.

3.3.3.2.1. als dat niet zo is: land bestaat uit verschillende groepen mensen met misschien een andere taal en ideeën.