2.4 Ruhrgebied

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
2.4 Ruhrgebied Door Mind Map: 2.4 Ruhrgebied

1. ontstaan en groei

1.1. ontstaan in 1870 mijnbouw en industrie

1.1.1. > ijzererts

1.1.2. > steenkool

1.2. industrie zorgde voor verstedelijking in ruhrgebied

1.2.1. Arbeiders uit andere landen

1.3. Leefomstandigheden slecht, grote steden weinig voorzienigen

2. Bestaansmiddelen

2.1. 1960

2.1.1. Werkloosheid

2.1.2. slechter met mijnbouw en industrie

2.2. oplossingen problemen 1960

2.2.1. moderne dienstsector

2.2.2. hightechindustrie

3. Woonkwaliteit verbeterd

3.1. Vervuiling en verlaten terreinen herinrichting + grote schoonmaak

3.2. meer groene zones

3.3. oude industriegebouwen = industriecultuur geworden +oude musea

3.4. Uitgaansplaatsen gemaakt

3.5. grootste winkelcentrum EU

3.6. Vernieuwing woonwijken

4. Bereikbaarheid en infrastructuur

4.1. Forensisme belangrijk

4.1.1. mobiliteit >

4.2. verbetering infrastructuur

4.2.1. Minder files

4.3. congestie verbeterd

5. Ruhrgebied en randstad

5.1. Overeenkomsten

5.1.1. inwoners

5.1.2. infrastructuur

5.1.3. voorzieningen

5.1.4. woonkwalitieit

5.2. verschillen

5.2.1. Bevolking Ruhrbedied neemt af

5.2.2. werk neemt af

5.2.3. veel mensen in de industrie