Węglowodory

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Węglowodory Door Mind Map: Węglowodory

1. Właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych

1.1. Węglowodory nasycone

1.1.1. Węglowodory nienasycone

1.1.2. Wiązania podwójne/potrójne

1.1.3. Dobrze reaktywne

1.1.4. Ubarwia się

1.1.5. Rozpuszczalne w wodzie

1.1.6. Są wonne

1.1.7. Bezbarwne

1.2. Wiązania Pojedyńcze

1.3. Mało reaktywne

1.4. Nie ubarwia

1.5. Nie rozpuszczalne w wodzie

1.6. Bezwonne

1.7. Bezbarwne

2. Źródła

2.1. Ropa naftowa

2.2. Gaz ziemny

2.3. Węgiel kamienny

2.4. Węgiel brunatny

2.5. Węgle kopalne

3. Zastosowanie

3.1. Transport

3.1.1. Paliwa lub gazy samochodowe

3.2. Przemysł chemiczny

3.2.1. Tworzywa sztuczne,barwniki

3.3. Przemysł ogrodniczy

3.3.1. Szybszy rozwój roślin,środki owadobójcze

3.4. Przemysł farmaceutyczny

3.4.1. Do wytwarzania leków np. jakieś antybiotyki

3.5. Przemysł energetyczny

3.5.1. Stosowane do wyrobu izolatorów i różnorakie wyroby izlocaji

3.6. Przemysł budowlany

3.6.1. Jako materiał budowlany, do urządzeń klimatycznych,styropianu, do wyrobu szyb

3.7. W życiu codziennym

3.7.1. Gumki do ścierania,podeszwy od butów,folia,plastikowe sztućce

4. Węglowodory

4.1. Organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru

4.2. Źródłem węglowodorów są procesy tzw. suchej destylacji drewna i zgazowywania węgla

4.3. Oprócz tego węglowodory o złożonej budowie pełnią rozmaite role w organizmach żywych np. Karetonoidy

5. Polimery

5.1. Polimery jest to materiał złożony z cząsteczek zawierających liczne, powtarzające się grupy atomów tzw.mery

6. Nazwy węglowodorów tworzy się od greckich nazw określających liczbę atomów węgla w łańcuchach z dołożoną końcówką -an.

6.1. Alkany są to węglowodory nasycone.

6.1.1. Oprócz alkanów wyróżniamy również węglowodory nienasycone mianowicie alkeny i alkiny.

6.1.2. Alkeny

6.1.3. Wzór ogólny CnH2n

6.1.4. C2H4 eten C3H6 propen C4H8 buten C5H10 penten C6H12 heksen C7H14 hepten C8H16 okten C9H18 nonen C10H20 deken

6.1.4.1. Alkiny

6.1.4.2. Wzór ogólny CnH2n-2

6.1.4.3. C2H2 etyn C3H4 propyn C4H6 butyn C5H8 pentyn C6H10 heksyn C7H12 heptyn C8H14 oktyn

6.2. Wzór ogólny- CnH2n+2

6.3. CH4 metan C2H6 etan C3H8 propan C4H10 butan C5H12 pentan C6H14 heksan C7H16 heptan C8H18 oktan C9H20 nonan C10H22 dekan