Geo 2020 en Open Innovatie

basis voor een artikel en presentatie, GeoBusiness Nederland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Geo 2020 en Open Innovatie Door Mind Map: Geo 2020 en Open Innovatie

1. Communicatie mix

1.1. artikel in ViMatrix

1.1.1. Inleiding over Open Innovatie

1.1.1.1. definities

1.1.1.2. titel: Open Innovatie : Hype of noodzaak

1.1.1.3. doel artikel

1.1.1.3.1. fenomeen Open Innovatie benoemen

1.1.1.3.2. mogelijke rol van GeoBusiness Nederland daarbij benoemen

1.1.1.3.3. verborgen doel: verankering innnovatie in strategie van GBNL

1.1.1.3.4. initiatief GeoLab onder de aandacht brengen

1.1.1.3.5. pleidooi voor andere manier van inninnoveren, samenwerken

1.1.2. Rol GBNL in Open Innovatie

1.1.2.1. aansluiten bij visie GBNL

1.1.2.2. Combinatie met Geo2020 / Commissie Marktwerking

1.1.2.3. Speerpunt thema - link naar presentatie op 22/6

1.1.2.4. cultuur branche vereniging: wat goed, wat beter?

1.1.3. rol GeoLab in Open Innovatie

1.1.3.1. Wel of niet nodig

1.1.3.2. Voordelen

1.1.3.3. Participatie

1.1.3.4. Voorbeelden mogelijk onderzoek

1.1.3.4.1. Data inwinning (crowdsourcing)

1.1.3.4.2. Mobiel/Mobiliteit (iphone app / ....)

1.1.4. Vi Matrix van juni -deadline is 7 mei. 1000 en 1400 woorden + 1 tot 2 illustraties in high res jpg.

1.2. thema bijeenkomst 23 juni

1.3. discussieop linkedin

1.4. onderzoek onder leden?

1.5. blog, videos

2. Aanleiding

2.1. DevLab

2.2. Positieve meeting over GeoLab

2.3. constatering: branche erg gesloten

2.4. constatering: branche mist aansluiting op ontwikkelingen

3. misc

3.1. titel

3.1.1. Open Innovatie - hype of noodzaak voor Geo 2020?

3.2. bronnen vermelden

3.3. een lege kaart van NL, hoe zouden we opnieuw beginnen?

3.4. goed jatten, samen jatten

3.5. de taart groter maken, voor ons allen

3.6. laat ieder voorspellen wat over 10 jaar speelt

3.7. wat zijn andere stakeholders, welke rol spelen zij?

3.8. van btob naar btoc?

4. Geo 2020

4.1. een vage stip op de horizon

4.2. hoe past Open Innovatie in een visie voor de toekomst?

5. Open Innovatie

5.1. definitie

5.1.1. check Chesbrough, AWT

5.1.2. gezamenlijk C&D agenda? precompetatief?

5.1.3. kennisparadox verkleinen?

5.2. barrieres voor OI

5.3. waarom Open Innovatie

5.3.1. motieven

5.3.2. wat missen we

5.3.3. wanneer werkt OI niet?

5.3.4. concrete voorbeelden brengen

5.3.4.1. MNE's

5.3.4.1.1. Goldmine, Innoventive

5.3.4.2. SME

5.3.4.2.1. Belgie, UK, Australie

5.4. Hoe te organiseren

5.4.1. Clusters?

5.4.2. Proof of concepts

5.4.3. essentiele stappen om succesvol te zijn

6. Afsluiting

6.1. Samenvattend

6.2. Volgende stappen

6.3. waar verder lezen