EL MEU PLE

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
EL MEU PLE Door Mind Map: EL MEU PLE

1. Facebook

2. videos

2.1. Portal de youtube

3. On transformo l'informació

3.1. google drive

3.1.1. processador de textos

4. On cerco la informació

4.1. Wiki

4.1.1. Wikipedia

4.2. Videos

4.2.1. Portal de youtube

4.3. Cercadors

4.3.1. Google

4.3.2. Yahoo

5. On comparteixo la informació

5.1. Xarxes socials

5.1.1. twitter

5.2. Correu electrònic

5.2.1. Gmail