Ideale school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ideale school Door Mind Map: Ideale school

1. Algemeen of Bijzonder onderwijs?

1.1. Algemeen onderwijs

2. Welke niveaus?

2.1. vmbo

2.1.1. Leerwegen?

2.1.1.1. TL, KB, GL en BB

2.1.1.1.1. Sectoren?

2.1.2. LWOO

2.2. havo,

2.2.1. Profiel Economie & Maatschappij

2.2.2. Profiel Cultuur & Maatschappij

2.2.3. Profiel Natuur & Gezondheid

2.2.4. Profiel Natuur & Techniek

2.3. vwo

2.3.1. Atheneum

2.3.1.1. Cultuur en Maatschappij

2.3.1.2. Economie en Maatschappij

2.3.1.3. Natuur en Techniek

2.3.1.4. Natuur en Gezondheid

2.3.2. Gymnasium

2.3.2.1. Cultuur en Maatschappij

2.3.2.2. Economie en Maatschappij

2.3.2.3. Natuur en Techniek

2.3.2.4. Natuur en Gezondheid

3. Organisatie van de school?

3.1. Algemeen directeur

3.2. Teamleiders

3.3. Mentoren

3.4. Docenten

3.5. Klassenassisentes i.v.m. passend onderwijs

3.6. Stagiaires

3.7. Stafmedewerkers

3.8. ICT coördinator

3.9. Zorg coördinator (ook passend onderwijs)

3.9.1. Orthopedagogen

3.9.2. Revalidatie

3.9.3. Remedial teachers

3.9.4. Andere professionals die nodig kunnen zijn i.v.m. hulpvraag

3.9.5. Samenwerkingsverbanden

3.9.6. Gemeenten

3.10. Decanen

3.11. Vertrouwenspersonen

3.12. Medezeggenschapsraad

4. Inrichting van de school?

4.1. Studiehuis

4.1.1. Samenwerking tussen leerlingen bevorderen: Elkaar helpen

4.1.2. Docenten zorgen voor een professioneel begeleiding

4.1.3. ICT faciliteiten

4.2. Klassen inrichten voor optimaal gebruik van ICT mogelijkheden

4.3. De luchtkwaliteit in het gebouw moet optimaal zijn i.v.m. concentratie

4.4. Veiligheid garanderen binnen het gebouw volgens voorschiften

4.5. Kantine

4.6. Kantoren

4.7. Vergaderzalen

4.8. Balie/receptie

4.9. Eventueel aanpassingen aan het gebouw i.v.m. Passend Onderwijs

4.10. Techniek lokaal

5. Welke vakken?

5.1. Nederlands

5.2. Frans

5.3. Engels

5.4. Duits

5.5. Spaans

5.6. Latijns

5.7. Grieks

5.8. Wiskunde

5.9. Rekenen

5.10. Economie

5.11. Management en Organisatie

5.12. Biologie

5.13. Geschiedenis

5.14. Aardrijkskunde

5.15. Maatschappijleer

5.16. Scheikunde

5.17. Natuurkunde

5.18. Informatica

5.19. Studie- , sector/profiel- en beroepsbegeleiding

5.20. Drama

5.21. Beeldende vormgeving

5.22. Techniek

5.23. Muziek

5.24. Lichamelijke opvoeding

5.25. CKV

5.26. Dans

6. Soort onderwijs dat er verzorgd wordt?

6.1. Gedifferentieerd onderwijs

6.2. Docent als analiticus en begeleider van het leerproces: interactie tussen leerling en docent

6.3. Leerling centraal met daaromheen professionals die een hulpvraag kunnen beantwoorden

6.4. Docent werkt aan motivatie, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen van de leerlingen

6.5. De leerling werkt zelfstandig

6.6. Leerlingen werken samen op basis van projecten

7. Soort school?

7.1. VO