Течії консерватизму в освіті

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Течії консерватизму в освіті Door Mind Map: Течії консерватизму в освіті

1. Класичний реалізм

2. Есенціалізм

2.1. Спільні риси есенціалізму та перенніалізму: – орієнтування на ідеал, що являє собою реальну основу світу; – цінності античної і середньовічної культури нині є так само актуальними , як і в далекому минулому, вони є непідвладними часу і простору, й перебувають над історією, над окремим культурами, а відтак є чи не єдиним надійним підґрунтям, що визначає розвиток особистості; – спільна віра в універсальність форм реальності й у те, щодо пізнання можливості, щодо розкриття її сутності.

3. Перенніалізм

4. Ідеалізм

4.1. На відміну від есенціалізму не ігнорує конкретну людину, що виявляється в підтримці активної самореалізації й самовдосконалення кожної людини як духовної істоти. На відміну від есенціалізму та перенніалізму не підтримує авторитарності, адже розглядають дитину як індивіда , спроможного до розвитку, вдосконалення, вияву ініціативи.