Filosofie en geschiedenis natuurwetenschappen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Filosofie en geschiedenis natuurwetenschappen Door Mind Map: Filosofie en geschiedenis natuurwetenschappen

1. Wetenschap

1.1. Onderzoek

1.1.1. Natuur

1.1.2. Naar wat mensen doen

1.1.3. Hoe alles werkt

1.2. Methode

1.2.1. Observatie

1.2.2. Hypothese

1.2.3. Stelling

1.2.4. Theorie

1.2.5. Experiment

1.2.6. Conclusie

2. Redeneren

2.1. Inductief redeneren/ inductie

2.1.1. Algemene regel

2.1.2. Individuele waarnemingen

2.2. Deductief redeneren/ deductie

2.2.1. Feiten

2.2.2. Definities

2.2.3. Regels

2.2.4. Eigenschappen

2.3. Sherlock Holmes

2.3.1. Ervaringen

2.3.2. Intuïtie

3. Toetsen

3.1. Confirmatie

3.1.1. Bevestiging

3.1.2. Geconfirmeerd

3.1.3. Bevestigen van een theorie

3.2. Falsificatie

3.2.1. Bewijzen van het tegendeel van een theorie

3.2.2. Ontkrachten

3.3. Galileo

3.3.1. "Appels vallen versneld"

3.3.2. Beredeneren + toetsen van de stelling

4. Kenmerken

4.1. Communicatie

4.1.1. Publicaties

4.1.2. Congressen

4.1.3. Lezingen

4.2. Wetenschappelijke consenus

4.2.1. Wetenschappers zijn opzoek naar een overeenstemming

4.2.2. Het is niet zeker hoe een atoom eruit ziet

4.3. Alfred Wegener

4.3.1. Proposed continental drift in 1912

4.3.2. Plate tectonics

4.3.3. Scientific knowledge is the intellectual and social consensus of affiliated experts based on the weight of available empirical evidence, and evaluated according to accepted methodologies

5. Geschiedenis wetenschap

5.1. Chirurgijns

5.1.1. Uitwendige kwalen

5.1.2. Gildeverband

5.1.3. Knippen/scheren haar

5.1.4. Duidelijke, eenvoudige, effectieve behandelingen

5.2. Medicinae doctores (artsen)

5.2.1. inwendige ziektes

5.2.2. Een korte studie

5.2.3. Overleg met collega's en chirurgijns

5.3. Humorenleer

5.3.1. Claudius Galenus

5.3.2. 4 lichaamssappen door het lichaam stromen: deze bepaalden hoe je je voelde

5.3.3. Gele gal, bloed, slijm, zwarte gal

6. Wiskunde

6.1. Planeten van Jupiter

6.1.1. 4 manen draaien rond Jupiter