BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013 Door Mind Map: BELEIDSPRIORITEITEN MS HH 2012-2013

1. LOGISTIEK EN ICT-BELEID

1.1. STUREN: actualiseren van ICT-beleidsvisie

1.2. STEUNEN: uitbouwen van technische helpdesk

1.3. STIMULEREN: uitbouwen van pedagogische helpdesk

2. ONDERWIJSKUNDIG BELEID

2.1. STUREN: jaarthema voor LEERLINGEN: respectvol leren - VOET Leren Leren

2.2. STEUNEN: jaarthema voor LERAREN: respectvol EVALUEREN - CLEVER-project

2.3. STIMULEREN: praktijkonderzoek door vakgroepen i.v.m. evalueren, rapporteren en differentiëren

3. ALGEMEEN BELEID EN PERSONEELSBELEID

3.1. STUREN: functiebeschrijvingen teamleden met specifieke taken

3.1.1. klassenleraren

3.1.2. vakcoördinatoren

3.1.3. ICT-team

3.1.4. team Welzijnsbeleid

3.2. STIMULEREN: uitgangspunten gedeelde verantwoordelijkheid

3.2.1. vakleraren: 2 vakken of in A- en B-stroom

3.2.2. elk teamlid: 1 WG + bijkomend engagement

3.2.3. participatie: Pedagogische raad

4. LEERLINGENBELEID

4.1. STUREN: ontwerp visietekst leerlingenzorgbeleid

4.1.1. visie op zorg (VVKSO)

4.1.2. visie op remediëring/leerbegeleiding

4.2. STEUNEN: ontwerpen/aanpassen specifieke procedures

4.2.1. orde- en tuchtmaatregelen

4.2.2. huistakenklas als herstelmoment

4.2.3. leerstoornissen: dyslexie, dyscalculie

4.3. STIMULEREN: opvolgen effecten van remediëringsinitiatieven en correlatie met GOK

4.3.1. Begeleid zelfstandig leren Frans, wiskunde, Nederlands

4.3.2. coteaching Frans en wiskunde

4.3.3. leerbegeleiding

5. TALENBELEID

5.1. STUREN: actualiseren en bespreken visie op talenbeleid

5.2. STEUNEN: werken met principes van taalgericht vakonderwijs en (principes van) project HorizonTaal

5.2.1. projectdagen A-stroom

5.2.2. projectweken B-stroom

5.3. STIMULEREN: bespreking ontwerp luik 'taalcompetenties' binnen het schoolloopbaanportfolio

6. IKZ-BELEID

6.1. STUREN: concretiseren van visie op kwaliteitsontwikkeling

6.2. STEUNEN: jaarverslag in CIPO-structuur

6.3. STIMULEREN: toepassen van PDCA-cirkel bij GOK-tussentijdse zelfevaluatie