Søens økosystem

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Søens økosystem Door Mind Map: Søens økosystem

1. Vand

1.1. H2O

1.2. Ilt

2. Fisk

2.1. Fredfisk

2.2. Rovfisk

3. Planter

3.1. Vandmynte

3.2. Dunhammer

4. Smådyr

4.1. Dafnier

4.2. Bakterier

4.3. Insekter