Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
VELDSTUDIE Door Mind Map: VELDSTUDIE

1. Bodem

1.1. Bodembestanddelen

1.1.1. mineraal

1.1.2. dode organische stoffen

1.1.3. levende organische stoffen

1.1.4. bodemwater

1.1.5. bodemlucht

1.2. Bodemeigenschappen

1.2.1. bodemstructuur

1.2.2. bodemtemperatuur

1.2.3. bodemzuurheid

1.2.4. vastleggings- & uitwisselingsvermogen

1.2.5. plantenvoeding algemeen

1.2.6. stikstof in de bodem

1.2.7. fosfor in de bodem

1.2.8. kalium in de bodem

1.2.9. magnesium in de bodem

1.2.10. calcium in de bodem

1.3. Uitvoering en testen

1.3.1. grondboring

1.3.2. grondwateronderzoek

1.3.3. regenwormbemonstering

1.3.4. fysische bodemtesten

1.3.5. chemische bodemtesten

1.3.6. pH-meting

1.3.7. nitraatmeting

1.3.8. bodemkaarten

1.3.9. bodemanalyse

2. Plant

2.1. Plantensystematiek en naamgeving

2.2. Plantenmorfologie en plantenfamilies

2.3. Plantenanatomie en microscopie

2.4. Uitvoering en testen

2.4.1. planten determineren

2.4.2. veldvegetatie opname

2.4.3. plantenmicroscopie

3. Wanneer

3.1. 30 oktober tot en met 20 november

4. Locaties

4.1. Diepenbekerbos, adres: Winterbeeklaan 43, Diepenbeek

4.2. Het Holland, adres: Luimertingenstraat 2, Kortessem

5. Onderzoeksvraag:

5.1. ‘Hoe verschilt het Diepenbekerbos van ’t Holland wat betreft bodem en vegetatie?’