23 SURFnetdingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
23 SURFnetdingen Door Mind Map: 23 SURFnetdingen

1. doel

1.1. professionalisering mbt computergebruik

1.2. professionalisering mbt e-didactiek

1.3. leggen van verbindingen binnen de organisatie

1.4. leggen van verbindingen binnen en buiten onderwijs

1.5. diensten SURFmedia en SURFgroepen aantrekkelijk maken

1.6. leren anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (2.0 doelen)

1.7. Kennismaken met recente webontwikkelingen

1.8. vertrouwd raken met open access en open source, creative commons en deelcultuur en gebruikersparticipatie

1.9. niet teveel doelen stellen

2. doelgroep

2.1. ICT&O-medewerkers

2.2. docenten/wetenschappelijk onderzoekers

2.3. studenten

2.4. informatiespecialisten

2.5. ??

2.6. beperk je doelgroep

3. Onderwerpen

3.1. SURFgroepen

3.2. SURFmedia

3.3. Adobe Connect

3.4. Weblogs

3.5. wiki's

3.6. Twitter=micromedia

3.7. Poken: niet!

3.8. Sociale netwerken ipv LinkedIn

3.9. informatievaardigheden/mediawijsheid

3.10. Fraudesystemen

3.11. gezamenlijk aan één project werken; afspraken over tags

3.12. sms stemmen

3.13. smartboard

3.14. veralgemeniseren

3.15. niet uitgaan van 1 product of merk maar van thema of onderwerp

3.16. Durf je eigen producten los te laten daar waar te complex

3.17. privacy online

3.18. wiki's, blogs, docs delen

3.19. delen, Flickr, tagging, YouTube

3.20. screencasting

3.21. online kantoorapplicaties

3.22. ELO?

3.23. YouTube

3.24. Videoconferencing

4. voorwaarden

4.1. voor deelname aan de cursus

4.2. voor gebruik van de tools

4.3. tools moeten werken binnen de muren van de instelling

4.4. eigen visie van SURFnet op doelen en mogelijkheden

4.5. Vorm

4.6. bruikbare uren, tijd vrijmaken

4.7. draagvlak + ondersteuning

4.8. tools moeten werken

4.9. eigen visie op SURFnet doelen/mogelijkheden

4.10. mogelijk maken van techniek (inst. van plugins, audio)

4.11. ICT

5. Ondersteuning

5.1. binnen de organisatie

5.1.1. functieprofiel voor coaches

5.1.2. bibliotheek

5.2. buiten de organisatie

5.2.1. blogosfeer

5.2.2. bedrijfsleven

5.2.3. lokaal informatiseringscentrum

5.3. IT-afdeling

5.4. SURFnet

5.5. SURFspot Flips

5.6. centrale hulp, financiering voor coaches

6. na 23SURFnetdingen?

6.1. behoefte laten ontstaan na verdieping in SURFgroepen of SURFmedia

6.2. implementatie van diensten

6.3. Gebruik maken van onbekend talent

7. Organisatie

7.1. opstart bij SURFnet

7.2. alleen online

7.3. inzet Adobe connect

7.4. feest als afronding

7.5. opstartbijeenkomst SURFnet

7.6. Alleen online

7.7. organisatie F2F

8. Marketing

8.1. Waarom zou men dit doen? In een behoefte voorzien of een probleem oplossen.

9. Algemener HO-dingen

10. onderbrengen in 23 dingen bij de thema's

11. 3 lagen organisatie: persoonlijk, werkomgeving/organisatie en klant