Probleemgedrag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Probleemgedrag Door Mind Map: Probleemgedrag

1. Gentle teaching (vriendelijk aanleren) is een begeleidingsvorm die wordt gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze begeleidingsvorm gaat ervan uit dat zorgvragers dezelfde fundamentele behoeften hebben als iedereen.

1.1. Voorbeelden van gentle teaching:

1.2. - warmcontact

1.3. - persoonlijk contact

1.4. - waardering

1.5. - gebaren en aanraking

2. De connectie tussen TEO en Gentle teaching

2.1. TEO en gentle teaching hebben allebei te maken met verstandelijke gehandicapten. Ook staat de zorgvrager centraal en wordt er geen nadruk gelegd op het probleemgedrag.

3. Wat is probleemgedrag

3.1. Bij probleemgedrag toont een persoon een bepaald soort gedrag dat door de omgeving als een probleem wordt ervaren. Vaak begrijpen de mensen het gedrag niet zo goed en daarom wordt het ofwel onbegrepen gedrag genoemd.

4. Soorten probleemgedrag

4.1. - hechtingsproblematiek

4.2. - automutilatie

4.3. - agressie

4.4. - seksuele ongeremdheid

4.5. - weglopen of dwalen

4.6. - rumineren

4.6.1. Rumineren is eigenlijk herhaaldelijk nadenken over de betekenis en oorzaken van problemen, gevoelens en symptomen. Deze zijn vaak gericht op nare gebeurtenissen die een persoon heeft meegemaakt.

4.6.1.1. Veel mensen herkennen dit als ‘in het verleden blijven hangen.’ Vaak doen vrouwen meer rumineren dan mannen. Dit komt waarschijnlijk dat mannen op emotioneel gebied niet zo over nadenken dan bij vrouwen. Vrouwen zijn meer bezig met emoties dan mannen. Rumineren komt vaak voor bij angst en depressie.

5. Waar komt het voor?

5.1. Probleemgedrag komt bij iedereen voor. Van jong tot oud. Het komt het vaakste voor bij mensen met dementie, een verstandelijke beperking, psychische problemen of kinderen

6. Methodieken die te maken hebben met probleemgedrag

6.1. - TEO

6.1.1. TEO is een methodiek gemaakt door Timmers Huigens. De methodiek legt de ervaringsordening in vier delen/pijlers uit.

6.1.1.1. De 4 pijlers..

6.1.1.1.1. - Lichaamsgebonden deel

6.1.1.1.2. - Associatief deel

6.1.1.1.3. - Structurerend deel

6.1.1.1.4. - Vormgevend deel

6.2. - Gentle teaching

7. Bestaande hulpmiddelen die helpen bij probleemgedrag

7.1. Er bestaan hulpmiddelen die mensen met een probleemgedrag kunnen helpen om het gedrag te verminderen of laten verdwijnen. Al deze hulmiddelen werken ontspannend.

7.1.1. Voorbeelden van zulke hulpmiddelen zijn:

7.1.2. - snoezelen

7.1.3. - watterbed

7.1.4. sensory kamer

7.1.5. projector met plaatjes