LA XARXA TELEMÀTICA

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
LA XARXA TELEMÀTICA Door Mind Map: LA XARXA TELEMÀTICA

1. Els ORDINADORS són un dels elements que ens hi connecta

1.1. Ens dóna

1.1.1. Informació

1.1.1.1. Amb un sol ¨click¨ els nostres alumnes tenen tot allò que necessiten

1.1.2. Relacions socials

1.1.2.1. Twitter, Facebook, Messenger... són un seguit de xarxes socials que influeixen en el processos cognitius dels nostres adolescents

2. Una nova realitat

2.1. Hi ha una gran distància generacional

2.1.1. Cal empàtia i conèixer aquesta realitat per tal de poder treballar-la dins del sistema educatiu

3. Treballem en 3 àmbits

3.1. Professors competents

3.1.1. Cal que es formin en l'àmbit de les TIC

3.1.2. Han de buscar noves estratègies didàctiques

3.1.3. Actualitzar-se amb noves metodologies d'ensenyament

3.1.3.1. Models metacognitius

3.1.3.2. Aprenentatge cooperatiu

3.1.3.3. Autorregulació de l'alumnat

3.1.3.4. Pràctica autònoma

3.2. Alumnes competents

3.2.1. Cal enfocar-los una nova prespectiva de les TIC

3.2.1.1. Les TIC han de servir per generar coneixement

3.3. Un centre adaptat a l'actualitat

3.3.1. Ajudar a formar el professorat del claustre

3.3.2. Afegir les TIC dins el currículum

3.3.3. Dotar de pissarres digitals les aules

3.3.4. Oferir ordinadors amb connexió a la xarxa