Taalkunde EduMa scriptie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Taalkunde EduMa scriptie Door Mind Map: Taalkunde EduMa scriptie

1. Lesontwerp

1.1. lessenserie

1.2. één les

1.3. Ik ben nu al bezig met een lessenserie taalkunde (5V)

1.3.1. Beleefdheidstheorie

2. Examen

2.1. Centraal examen

2.1.1. Welke plek kan taalkunde mogelijk innemen in het centraal examen?

2.1.2. Voorstel voor taalkunde in centraal examen

2.2. Schoolexamen

2.2.1. Welke plek kan taalkunde hebben in het schoolexamen

2.2.2. Taalkunde als onderwerp; schrijfproduct of mondelinge taalvaardigheid als eindproduct?

3. Curriculum

3.1. Bouwstenen

3.2. Curriculum.nu

3.3. Taalbewustzijn

3.3.1. Burgerschapsvorming

3.4. Voorbereidend wetenschappelijk onderzoek

4. Draagvlak

4.1. Willen leerlingen taalkunde in het curriculum?

4.2. Willen docenten taalkunde in het curriculum?

4.3. Hoe denken verschillende scholen over taalkunde in het curriculum?

5. Studie Nederlands

5.1. Zorg taalkunde in het curriculum ervoor dat leerlingen de studie NL zien als een met een wetenschappelijker karakter?

5.2. Scholen vergelijken

5.3. Verandert beeldvorming over vak Nederlands door aandacht voor taalkunde?

6. Feedback

6.1. Huidige lessenserie verfijnen

6.1.1. uitvoeren op andere school

6.1.2. uitvoeren in andere klas

6.1.3. uitvoeren ander niveau

6.2. Prototype lessenserie maken

6.2.1. Niet uitvoeren

6.2.2. literatuuronderzoek

6.2.3. voorleggen aan experts

7. Feedback

7.1. Vooronderzoek: curriculum.nu, ze zijn bezig met herinrichting van het vak NL. Wat zijn de ideeën voor taalkunde?

8. Vakdidactiek + praktijk

8.1. Vooronderzoek

8.1.1. Praktijk: leerlingevaluatie na lessenserie 5V, wat vinden zij van dit onderdeel in het curriculum?

8.1.2. Praktijk: evaluatie docenten (via facebookgroep wellicht?), wat vinden zij van taalkunde als onderdeel van het curriculum?

8.1.3. Vakinhoudelijk: welke onderdelen taalkunde zijn geschikt voor het VO-curriculum?

8.1.4. Vakinhoudelijk: welke plannen liggen er vakinhoudelijk voor taalkunde bij de herinrichting van het vak NL?