Ik als godsdienstleraar

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ik als godsdienstleraar Door Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. Levensvragen stellen aan mezelf en de kinderen.

2. Je persoonlijke identiteit verbinden aan je visie en handelen als leerkracht.

2.1. Als je lesgeeft aan kinderen is het belangrijk om niet gewoon de boek/ handleiding te volgen maar is het ook belangrijk om jou eigen mening daartussen te steken. Nog belangrijk is om de kinderen hun mening ook te laten geven. Het is niet omdat ik een mening heb over iets dat de leerlingen mij daarin moeten volgen.

3. De interpretatie hangt af van eigen ervaringen.

3.1. Elk kind komt uit een ander gezin, een andere leefomgeving en heeft andere zaken meegemaakt in zijn/ haar leven. De kinderen hun interpretatie voor bepaalde onderwerpen kunnen dan ook heel erg verschillen. Wat voor kind 1 fijne gedachten op brengt kan voor kind 2 een grote angst zijn.

4. Samen met je leerlingen op zoek gaan naar wat zij belangrijk vinden in het leven.

5. De samenleving verander snel--> aandachtgebied sterk in beweging.

6. De leerling begeleiden bij hun LB ontwikkeling.

7. LB kan een persoonlijk verhaal zijn maar kan ook een verhaal zijn dat gedeeld wordt.

7.1. Het is heel fijn dat kinderen bijvoorbeeld een verhaal vertellen/ hun mening zeggen en dat eventuele klasgenoten zich hier ook in kunnen vinden.

8. LB leren beperkt zich niet enkel tot het geven van lessen.

8.1. Kinderen leren eens zoveel van een gesprek met de klasgenoten, hun meningen delen met elkaar, eens nagaan hoe anderen over bepaalde zaken denken. Tot de conclusie komen dat iedereen uniek is en kunnen omgaan met die verschillen is heel belangrijk.

9. Leerkracht ben je met hart en ziel.

9.1. Leerkracht worden was bij mij een echte roeping. Al van jongs af aan was dat de job die ik altijd al wou doen. Ik voel me enorm aangesproken om kinderen iets bij te leren. De evolutie bij de kinderen van september tot juni is prachtig om te zien denk ik.

10. LB leren is een belangrijk onderdeel van het pedagogisch handelen van een leerkracht.

10.1. LB leren beperkt zich niet tot dat ene uurtje in de week. Het is een groot onderdeel van het pedagogisch handelen als leerkracht.

11. LB leren gaat samen met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.

12. Mijn mening mag geen gedachtegang worden voor de kinderen.

12.1. Kinderen moeten hun eigen mening over zaken kunnen vormen. De leerkracht mag daarvan zeker en vast NIET het ideaalplaatje vormen. Het is belangrijk dat ze zelf kunnen/ durven zeggen wat zij vinden.

13. Visie 1: kennisoverdracht over Levensbeschouwingen.

14. Visie 2: socialisatie in een levensbeschouwing.

15. Visie 3: ontwikkeling van levensbeschouwing.