hygiënisch en voedselveilig handelen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
hygiënisch en voedselveilig handelen Door Mind Map: hygiënisch en voedselveilig handelen

1. persoonlijke hygiëne en handhygiëne

1.1. wassen en ontsmetten van handen

1.2. pbm: handschoenen, mondmasker, short...

2. fysische, chemische en biologische gevaren

2.1. fysische gevaren

2.1.1. zichtbare gevaren

2.2. chemische gevaren

2.2.1. agrarische chemicaliën

2.2.2. natuurlijk ontstane chemicaliên

2.2.3. industriële chemicaliën

2.2.4. voedsel chemicaliën

2.2.5. stoffen vanuit de omgeving

2.3. biologische gevaren

2.3.1. infecties

2.3.2. intoxicaties

3. micro-organismen

3.1. te klein om met het blote oog te bekijken

3.2. 1 cel

3.2.1. bolvormige bacteriën

3.2.2. staafvormige bacteriën

3.2.3. spiraalvormige bacteriën

3.3. harde celwand

3.4. nood aan zuurstof

3.4.1. aërobe bacteriën

3.4.1.1. zuurstof nodig om te overleven

3.4.2. anaërobe bacteriën

3.4.2.1. omgeving waar geen omgeving is

4. salmonella

4.1. voedselvergifteging

4.2. onzichtbare bactrie

4.3. symptomen

4.3.1. misselijkheid

4.3.2. buikpijn

4.3.3. buikpijn

4.3.4. koorts

4.3.5. braken

4.3.6. diarree

4.4. hoe behandelen

4.4.1. voldoende vocht opnemen

4.5. voorkomen

4.5.1. ontdooide voeding nooit terug invriezen

4.5.2. voedsel goed verhitten

4.5.3. vervaldatum respecteren

4.5.4. geen rauwe eieren consumeren

5. E.coli bacterie

5.1. dikke darm

5.2. symptomen

5.2.1. maagdarmproblemen

5.2.1.1. misselijkheid

5.2.1.2. braken

5.2.1.3. diarree

5.3. voorkomen

5.3.1. voedsel goed verhitten

5.3.2. handen wassen na toilet bezoek

5.4. risicogroepen

5.4.1. kinderen tot 5 jaar

5.4.2. zwangere vrouwen

5.4.3. ouderen

6. EHEC bacterie

6.1. variant van E.coli

6.2. symptomen

6.2.1. waterige diarree

6.2.2. vermindering nierfunctie

6.2.3. bloedafbraak

6.3. voorkomen

6.3.1. handenwassen

6.3.2. groenten wassen

6.3.3. vlees goed gaar bakken

6.3.4. rauwe etenswaren en klaargemaakt voedsel gescheiden houden

7. listeria bacterie

7.1. symptomen

7.1.1. griepachtige verschijnselen

7.2. gevolgen

7.2.1. bloedvergiftiging

7.2.2. hersenvliesontsteking

7.2.3. spontane abortus van de foetus

7.3. voorkomen

7.3.1. koele producten in koelkast bewaren

7.3.2. kook en verhit levesmiddelen

7.3.3. handen wassen

7.3.4. rauwe groenten wassen

7.4. risicogroepen

7.4.1. zwangeren

7.4.2. baby's

7.4.3. ouderen

8. stafylokkoken

8.1. voorkomen

8.1.1. bereid voedsel zo min mogenlijk aanraken

8.1.2. schone handen

8.1.3. na niezen en hoesten handen wassen

9. MRSA (ziekenhuisbacterie

9.1. veroorzaakt wondinfecties

9.2. bacterie leeft op de huid

9.3. verspreid via de handen

10. parasieten

10.1. leven op planten en dieren

10.2. ziek maken via eten

10.3. scabiës

11. schimmels

11.1. vochtig milieu

11.2. zowel goed als slecht

11.3. penicilinne: slechte schimmel

11.3.1. allergische reacties

11.3.2. irritatie

11.3.3. ademhalingsproblemen

11.4. plaats

11.4.1. huid

11.4.2. nagel

11.4.3. slijmvliezen

11.4.4. voedsel

11.5. champignons en paddenstoelen

11.6. voorkomen

11.6.1. verse producten op koude droge plaats bewaren

11.6.2. beschimmelde producten weggooien

11.6.3. dek voedsel af in koelkast

11.6.4. handen wassen na aanraking

12. virussen

12.1. niet zichtbaar met blote oog

12.2. gastheer

12.3. verschil met bacteriën

12.3.1. vermeerderen zich niet

12.3.2. kleine aantallen kunnen tot ziekte leiden

12.3.3. gaan dood bij verhitting

13. besmettingsoverdracht

13.1. direct of indirect

13.1.1. direct: aanraking

13.1.2. indirect: aanraking van voorwerpen

13.2. vochtdruppels

13.3. seksueel contact

13.4. orale transmissie

13.5. lucht

13.6. ziektevectoren

13.7. persoonlijk

13.7.1. verticale overdracht

13.7.2. iatrogeen

14. hygiënerichtlijnen

14.1. handhygiëne

14.2. werkkledij

14.3. pbm

14.4. reinigen en desinfecteren

14.5. opslag van steriele materialen

15. risicofactoren

15.1. risicogroepen

15.1.1. groep mensen die meer risico lopen dan anderen op een bepaalde ziekte

15.1.2. pasgeborenen

15.1.3. zwangere vrouwen

15.1.4. ouderen

16. HACCP

16.1. preventief systeem

16.2. CCP

16.2.1. critical control points

16.3. HACCP documenten

16.3.1. checklists

16.3.2. registratieformulieren

16.3.3. reinigingsplan

16.4. wat

16.5. wie

16.6. welk

16.7. wanneer

16.8. hoeveel

17. reinigen en ontsmetten van producten

17.1. belang

17.1.1. risico en infectieverspreiding heel hoog

17.1.2. cruciaal

17.1.3. micro-organismen kunnen snel verspreiden

17.2. producten en materialen

17.2.1. HAC

17.2.2. dettol

17.2.3. sterilisatie

17.3. reinigen gaat altijd vooraf aan steriliseren

17.4. sterilisatie instrumenten en textiel

17.4.1. droog de gereinigde instrumenten

17.4.2. verpak instrumenten per stuk

17.4.3. stel het sterilisatieprogramma in

17.4.4. verpak de instrumenten in nieuwe laminaatzakjes

17.4.5. plak er een stikkertje met datum op

17.4.6. first in, first out