Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mevrouw S. Door Mind Map: Mevrouw S.

1. Indirecte therapie: omgeving bewust maken en bespreken hoe het beste te communiceren met mevrouw. bijvoorbeeld niet met een kinderlijke toon spreken, mevrouw tijd geven om te antwoorden en niet in te vullen.

2. onbewuste gevoelens en gedragingen via het medium

3. Een Needstree maken om het sociaal netwerk in kaart te brengen

4. eventueel slikproblemen behandelen

5. Medicatie controleren (samen met de huisarts)

6. De fysiotherapeut kan helpen met het verlagen van het valrisico door het trainen van bv-rompstabiliteit, krachttraining van de grote spiergroepen.

7. Mobiliteit verbeteren waardoor mevrouw haar vingers weer kan buigen.

8. ICF, gezondheidstoestand van mw in beeld brengen

9. social work

9.1. draaglast verminderen door haar man hulp te bieden bij het huishouden

9.2. begeleiding en ondersteuning bieden om het sociale netwerk te onderhouden

9.3. interesses en behoeftes van de cliënt in kaart brengen ( 7 leefgebieden)

9.3.1. mogelijkheid bieden om communie van kleinkind bij te wonen ( rolstoel)

9.4. ondersteuning en hulp aanbieden aan familie door gesprekken aan te gaan

9.5. dagbesteding aanbieden

10. verpleegkunde

10.1. Thuiszorg inschakelen voor alle zorg wat ze nodig heeft

10.2. Regelen van een rolstoel en eventueel vervoer

10.3. Een buurtscan nemen

11. vaktherapie

11.1. gericht op mentaal functioneren

11.2. Doelen: acceptatie, dagelijks leven makkelijker maken, omgaan met tegenslagen (coping)

11.3. therapiesessie afstemmen op de cliënt -> Shared Decision Making

11.3.1. grote variatie in materialen die geschikt zijn voor mevrouw

11.4. Non- verbale therapie

12. fysiotherapie

12.1. Andere disciplines inschakelen, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en huisarts

12.2. Spierkrachttraining van de paretische arm en hand

12.3. door middel van mobilisatie de arm en hand functie verbeteren betreft beweeglijkheid

12.4. Spierkrachttraining van het paretische been

13. logopedie

13.1. Therapie

13.2. gericht op verbale en non- verbale communicatie

13.3. naar de dagelijkse activiteiten van mw werken door middel van communicatie oefeningen

13.4. Directe therapie: communicatie verbeteren. als er herstel mogelijk is dan beginnen met therapie voor woordvindinsproblemen. Als dat niet mogelijk is dan kijken naar hulpmiddelen zoals een woordaanwijsboek om te communiceren.

13.5. Afasie behandelen