Tropisch regenwoud

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Tropisch regenwoud Door Mind Map: Tropisch regenwoud

1. Autochtone bevolking

1.1. 6 stammen

1.1.1. Xingu

1.1.2. Caduveo

1.1.3. Nambikwara

1.1.4. Borôro

1.1.5. Kayapo

1.1.6. Yanumami

1.2. Verschillende talen

1.3. Woning

1.3.1. Dorp

1.3.2. Nomadengroepen

1.4. Tradities

1.4.1. Afzondering

1.4.1.1. Puberteit

1.4.1.2. Overleiden

1.4.1.3. Geboorte

1.4.1.4. Sjamanenleerling

1.4.2. Huka-huka

1.5. Voedsel

1.5.1. Hangt van locatie af

1.6. Handel

1.6.1. Ruilhandel

1.6.2. Binnen en buiten dorp/stam

1.7. Sjamanisme (= manipuleren van bovenmenselijke krachten)

1.8. Gezichtsdecoratie

1.8.1. Statussymbool

1.8.2. Vijanden afschrikken

2. Goldmining (= goudwinning)

2.1. Stappen in goldmining

2.1.1. 1. Exploratie

2.1.1.1. Zoeken naar een prodictieve mijn (0,1 % van alle onderzochte locaties zijn gepast)

2.1.2. 2. Ontwikkeling

2.1.2.1. Planning en bouw van mijn en bijbehorende infrastructuur

2.1.3. 3. Uitvoering

2.1.3.1. Productieve leven van de mijn

2.1.3.2. Gesteente en erts in metaallegering van substantiële zuiverheid transformeren

2.1.4. 4. Ontmanteling

2.1.4.1. Stoppen met goud uit te graven

2.1.4.1.1. Erts is uitgepot

2.1.4.1.2. Het is niet winstgevend

2.1.4.2. Sluiting van de mijn

2.1.5. 5. Nasluiting

2.1.5.1. Bewaking van terrein

2.2. Drooglegging van een gebied

2.2.1. Helpen bij de herontwikkeling van het terrein

3. Biodiversiteit: dieren

3.1. Vogelsoorten

3.1.1. tangara Chilensis (= deel van de Paradise Bird-familie)

3.1.2. Blauwgele ara (= papegaai)

3.2. Reptielen

3.2.1. Groene leguaan

3.2.2. Zwarte kaaiman

3.3. Amfibieën

3.3.1. Pijlgifkikkers

3.3.2. Longloze samalamnders (= Plethodontidae)

3.4. Zoogdieren

3.4.1. Kankajoe / Rolstaartbeer

3.4.2. Doodshoofdaapjes / Saimiri

3.5. Vissen

3.5.1. Piranha’s (= Serrasalminae)

3.5.2. Orinocodolfijn/boto

3.6. Bedreigde diersoorten

3.6.1. Jaguars

3.6.2. Boto/amazonedolfijn

3.6.3. Lamantijn

3.6.4. Rode brulaap

3.6.5. Poema

3.6.6. Ara

3.6.7. Arrauschildpad

3.6.8. Regenboogboa

3.6.9. Jezushagedis

4. Biodiversiteit van planten

4.1. Biodiversiteit = verscheidenheid aan plant- en diersoorten die leven op aarde

4.2. Soorten

4.2.1. 2 miljoen plantensoorten bekend

4.2.2. Veel nog onbekend

4.3. Ecosystemen

4.3.1. Leefgebieden

4.4. Belang van biodiversiteit

4.4.1. Ecosysteemdiensten

4.4.1.1. Zuurstofproductie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering, het beheersen van plagen, voedsel, bouwmateriaal, brandstof, grondstoffen, en medicijnen

4.5. Verlies van Biodiversiteit

4.5.1. Oorzaken

4.5.1.1. 1. Habitatverlies

4.5.1.2. 2. Klimaatverandering

4.5.1.3. 3. Overmatig gebruik van meststoffen en milieuverontreiniging

4.5.1.4. 4. Roofbouw en overmatig gebruik van natuurlijke bronnen

4.5.1.5. 5. Grote populaties en totaal uitsterven van soorten

4.5.1.6. 6. Concurrentie om niche zorgt voor het verdrijven van soorten

4.5.1.7. 7. Menselijke overbevolking

4.5.2. 25 % Amazonewoud gekapt

4.6. Verticale structuren

4.6.1. Kroonlaag (alle bomen boven 60m = woudreuzen)

4.6.1.1. Wurgvijg

4.6.1.2. Kapokboom

4.6.1.3. Mahonieboom

4.6.1.4. Palmboon

4.6.1.5. Brazilnotenboom

4.6.2. Struiklaag

4.6.2.1. Tropische bekerplant

4.6.3. Bodem

4.6.3.1. Strooisellaag: grassen en mossen

4.6.3.1.1. Vicoria Amazonica

4.6.3.1.2. Welwitschia/tumbo/tweeblaarkanniedood

4.6.3.1.3. Venus Vliegenval

4.6.3.1.4. Bromeliacea

4.6.4. Lianen

4.6.4.1. Behoren tot meerdere lagen

4.6.4.2. Voedsel, geneesmiddel, hallucinerend middel, vergif, bouwmateriaal, ...

4.6.5. Orchidee

4.6.5.1. Zowel epifyt als op de grond groeien

4.7. Ontbossing

4.7.1. Oorzaken

4.7.1.1. 1. Uitbreiding veeteelt

4.7.1.2. 2. Uitbreiding commerciële landbouw

4.7.1.3. 3. Niet-gereglementeerde houtkap

4.7.1.4. 4. Overlevingslandbouw

4.7.1.5. 5. Bosbranden

4.7.1.6. 6. Wegenaanleg

4.7.1.7. 7. Stuwdammen voor hydro-elektriciteit

4.7.1.8. 8. Mijnbouw

4.7.1.9. 9. Exploratie voor oliewinning en aanleg pijplijdingen

4.7.1.10. 10. Gebrek aan wetgeving die natuur beschermt

4.7.1.11. 11. Politieke instabiliteit

4.7.1.12. 12. Armoede en ongelijkheid

4.7.2. Gevolgen

4.7.2.1. 1. Verlies aan biodiversiteit

4.7.2.2. 2. Aantast van habitat

4.7.2.3. 3. Klimaatverandering

4.7.2.4. 4. Verlies van water

4.7.2.5. 5. Maatschappelijke inpact

5. Illegale handel

5.1. Dieren

5.1.1. (Zang)vogels

5.1.1.1. Levend

5.1.1.2. Voor hun veren

5.1.1.3. Eieren

5.1.2. Reptielen

5.1.2.1. Gevangen voor de huid

5.1.2.1.1. Hagedissen

5.1.2.1.2. Slangen

5.1.2.1.3. Krokodillen

5.1.2.2. Gevangen als gezelschapsdier

5.1.3. Zoogdieren

5.1.3.1. Alles wordt verkocht

5.1.4. Vissen

5.1.4.1. Aquaria

5.2. Plantensoorten

5.2.1. Zuurstof

5.2.2. Waterzuivering

5.2.3. Cactussen

5.2.3.1. Tuinbouw

5.2.3.2. Privécollecties

5.2.3.3. Alcoholische drank van vruchten

5.2.4. Hout

5.3. Daderprofiel

5.3.1. Kansarmen

5.3.2. Wereldwijde organisaties

6. Mijnbouw

6.1. Open mijnen

6.1.1. Desltoffen worden ontgonnen aan de oppervlakte

6.1.2. Groeven

6.1.2.1. Materiaal wordt weggesneden

6.1.3. Dagbouwmijnen

6.1.3.1. Materiaal wordt afgeschraapt

6.2. Gesloten mijnen

6.2.1. Bovengronds gedeelte

6.2.2. Ondergronds gedeelte

6.3. Speciale voorzieningen

6.3.1. Delfstof winnen, transporteren, zuiveren of opslaan

6.4. Milieuschade

6.4.1. 1. Aantasting van het landschap

6.4.2. 2. Vervuiling van water door stortplaatsen en afvalbekken

6.4.3. 3. Water oppompen en vervuilen

6.4.4. 4. Verstoring/vernieling van habitat en ecosystemen

6.4.5. 5. Geluidsoverlast, visuele vervuiling

6.5. Gevolgen

6.5.1. 1. Ontbossing (houtskool)

6.5.2. 2. Vervuiling met kwik

6.5.3. 3. Inpalming van inheemse gronden en grote conflicten hierover

7. Palmolie

7.1. Plantaardige olie

7.1.1. Hoog aantal verzadigde vetzuren

7.1.1.1. Slecht voor cholesterol

7.1.2. Productie vervuilt de aarde

7.2. Locatie

7.2.1. Warme ,vochtige en laaggelegen gebieden (=tropische regenwouden)

7.2.2. Rond evenaar

7.3. Het wordt gebruikt voor

7.3.1. Cosmeticaproducten

7.3.2. Biodiesel, ...

7.4. Alternatieven

7.4.1. Lokale en onbewerkte producten kopen (kant en klare maaltijden bevatten veel palmolie)

7.4.2. Palmolievrije merken kopen (bv. Lush)

7.4.3. Maïsolie, zonnebloemolie en koolzaadolie gebruiken

7.4.4. Duurzame palmolie

7.4.4.1. Mensenrechten worden gerespecteerd

7.4.4.2. Veilige werkomstandigheden

7.4.4.3. Lokale bevolking moet kunnen eten

7.4.4.4. Toch niet al te duurzaam

7.4.4.4.1. Niet altijd de regels volgen

7.5. Gevolgen

7.5.1. Ontbossing

7.5.1.1. Verlies aan biodiversiteit

7.5.2. Grondconflicten

7.5.3. Lokale bevolking en dieren verliezen leefomgeving

7.5.4. Kinder- en dwangarbeid

7.5.5. Nog meer vervuiling door boten

7.5.6. Er worden pesticiden gebruikt

7.6. Voordelen

7.6.1. Minder mensen in armoede

7.6.2. Meer vraag naar scholen en ziekenhuizen

7.6.3. Ecologische voetafdruk ligt laag

7.7. Nadelen

7.7.1. Gezondheidsproblemen

7.7.2. Slechte werkomstandigheden

7.7.3. Grootschalige ontbossing

7.7.4. Grote uitstoot CO2

7.8. Productie

7.8.1. Bloemen worden bestuifd en er groeien vruchten uit

7.8.2. Vruchten worden gekookt / gestoomd en daarna geplet

7.8.3. Olie wordt gefilterd en vervoerd

8. Sojakweek

8.1. Sojabonen

8.1.1. Peulvruchten van sojaplant die als grondstof voor sojaproducten wordt gebruikt (bv. sojamelk, tofu, sojasaus, ...)

8.1.2. Geel, zwart, bruin, en groen

8.1.3. Gebruikt als vleesvervanger

8.2. Afkomst

8.2.1. Verre Oosten

8.3. Bestanddelen

8.3.1. Geneesmiddel lecithine (= stof dat cholesterol in oplossing houdt en hart- en vaatklachten vermindert)

8.4. Telen

8.4.1. Verwijderen van hullen

8.4.2. Gepelde bonen platstampen tot olie

8.4.3. Overblijfselen worden bewerkt tot meel

8.5. Negatieve gevolgen

8.5.1. Veel mensen hebben er allergische reacties op

8.5.2. Grootschalige ontbossing

8.5.3. Gebruik van pesticiden zodat de soja sneller kan groeien

8.5.3.1. Pesticiden worden teogevoegd door vliegtuig

8.6. Duurzame soja

8.6.1. Moeilijk te vinden

9. Transport van goederen

9.1. Wegenaanleg

9.1.1. Goederen kunnen gemakkelijker vervoerd worden

9.1.2. Houtkap

9.1.3. Ecotoerisme

9.1.3.1. Toeristen komen genieten van de biodiversiteit van het Amazonegebied

9.1.3.2. Lokale bewoners hebben hier ook voordelen aan

9.1.4. Goederen die uit het woud vervoert worden

9.1.4.1. Bananen

9.1.4.2. Ananas

9.1.4.3. Hout

9.1.4.4. Papaya

9.1.4.5. Mango

9.1.4.6. Maniok

9.1.4.7. Cacao

9.1.4.8. Suikerriet

9.1.5. Sluipende vernietiging

9.1.5.1. Door aanwezigheid van de mens op plaatsen waar hij vrieger niet bijkon, wordt het ecosysteem uit evenwicht gebracht

9.1.6. Transamazonica

9.1.6.1. Weg die door de hele Amazone gaat

9.1.6.2. Slecht voor het woud

9.1.6.2.1. Meer houtkap

9.1.6.2.2. Scheiden van dieren