Positie in de samenleving

Mindmap voor PO The Underdog

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Positie in de samenleving Door Mind Map: Positie in de samenleving

1. Nederlandse cultuur

1.1. Kernwaarden

1.1.1. Vrijheid van meningsuiting

1.1.1.1. Als je iets ergens iets van vind, mag je dat zeggen

1.1.1.1.1. Op Twitter hebben mensen verschillende mening over de manier waarop de regering het coronavirus aanpakt.

1.1.1.2. In Nederland mag je met toestemming overal voor protesteren

1.1.1.2.1. De klimaatmars en de boerenstaking zijn daar een voorbeeld van

1.1.2. Vrijheid van godsdienst

1.1.2.1. Je mag een nieuw geloof beginnen

1.1.2.2. Je mag in Nederland een hoofddoek dragen

1.1.3. Gelijkheid

1.1.3.1. Vrouwen mogen niet anders behandeld worden dan mannen, omdat ze zwanger kunnen worden.

1.1.3.1.1. Men wil een dat het aantal vrouwen en mannen in het bedrijfsleven gelijk is.

1.1.3.2. Je mag trouwen met wie je wilt

1.1.3.2.1. Nederland was het eerste land dat het homohuwelijk invoerde.

2. Joodse cultuur

2.1. Kernwaarden

2.1.1. Zelfstandigheid

2.1.1.1. De Bar of Bats Mitswa is een geloofsbelijdenis voor jongens en meisjes van dertien jaar. Vanaf dat moment wordt er gestimuleerd dat kinderen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.

2.1.1.2. Als iets niet kan, dan zoek je een manier waarop het wel kan

2.1.1.2.1. Bijvoorbeeld toen de joden in het verleden geen lid mochten worden van de gilde en ze daarom zelf aan de slag ging met een eigen onderneming waar geen gilde voor nodig was.

2.1.2. Reinheid

2.1.2.1. Je mag geen melkproducten en vleesproducten bij elkaar eten (koosjer eten)

2.1.2.2. In de menstruatieperiode en zeven dagen daarna is een vrouw onrein en is het contact tussen man en vrouw verboden.

2.1.3. Respect

2.1.3.1. Steel niet

2.1.3.2. Pleeg geen moord

3. Dominante cultuur

3.1. De cultuur die het meeste invloed heeft op de samenleving en die vaak hoort bij het grootste deel van de samenleving.

4. een geheel aan voorstellingen, uitdrukkinsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lid van een groep of samenleving hebben verworven.

5. subcultuur

5.1. een cultuur die afwijkt van de heersende cultuur.

6. tegencultuur

6.1. een cultuur die zich tegen de gevestigde orde keert.

7. Verhouding Nederlandse en Joodse cultuur

7.1. Vrijheid van Godsdienst

7.1.1. In Nederland is er vrijheid van godsdienst, dus mag het jodendom hier beleden worden

7.2. rustdag

7.2.1. De dagen van rust zijn in de Nederlandse cultuur en de Joodse cultuur wel anders. In het jodendom valt de rustdag op zaterdag en in de Nederlandse cultuur op zondag.

7.3. Wetten

7.3.1. De wetten, de Tien Geboden, van het jodendom komen aardig overeen met de wetten van de Nederlandse samenleving

7.3.1.1. Zoals 'Steel niet' en 'pleeg geen moord'

7.4. Reinheid

7.4.1. In de Nederlandse cultuur hoeft men niet koosjer te eten en in de joodse cultuur wel.

7.4.2. Vrouwen zijn in de Nederlandse cultuur niet onrein wanneer ze ongesteld zijn.

7.5. Conclusie

7.5.1. De Nederlandse cultuur en de joodse cultuur komen aardig overeen en verhouden goed tot elkaar. De joodse cultuur verschilt wel met de dominante cultuur in Nederland, maar niet op een manier dat het de samenleving tegenwerkt.