Wetgeving psychiatrie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wetgeving psychiatrie Door Mind Map: Wetgeving psychiatrie

1. Patient informatie

1.1. Big: kwalteit bevordering en bewaking en bescherming van patient. 3 elementen: voorbehouden handelingen, titelbescherming, tuchtrecht.

1.1.1. WGBO: minderjarige jongeren van 12 jaar --> wettelijk vertegenwoordiger. 12 tot 15 jaar --> wettelijk vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar --> minderjarige alleen.

1.1.1.1. BOPZ/WKKGZ: bijzonder opname psychiatrische ziekenhuizen / wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. regelt snelle en beteren aanpak van klachten, VIM, sterkere positie patient, recht op informatie bij fouten, voortaan alle vormen van geweld melden.

1.1.1.1.1. AVG: algemene verordening persoonsgegevens: recht op privacy, info door zorgverlener, inzage dossier, verplichting dossier bijhouden, recht op second opinion.

2. Financieringsstromen

2.1. WMO: via gemeente, patiënten met psychische problemen en aandoeningen . Huisvesting, uitkering, re-integratie, schuldhulpverlening

2.1.1. Jeugdwet: gemeente is verantwoordelijk

2.1.1.1. Wlz: wet langdurige zorg. CIZ geeft indicatie af, wet langdurige zorg komt naar 3 jaar van opname pas op kosten van wlz

2.1.1.1.1. Zorgverzekeringswet: basisverzekering. verblijf in GGZ instelling valt eerste 3 jaar onder zorgverzekeringswet.

3. Forensisch

3.1. Artikel 60: CIZ onderzoekt of patient gebaat is bij opname instelling. Wanneer patient dit zelf niet kan aangeven.

3.1.1. IBS: inbewaringstelling. Acuut gevaar, gewonnen opname max 3 weken. 1x verlening nadien rechtelijke macht.

3.1.1.1. Artikel 39: wegname acuut gevaar. Max 7 dagen. Nadien dwangbehandeling/

3.1.1.1.1. RM: rechtelijke machtiging. Voorlopig van aard. Er is gevaar maar niet accuut.