Massa Vlees Productie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Massa Vlees Productie Door Mind Map: Massa Vlees Productie

1. PEOPLE

1.1. Het verlies aan biodiversiteit bedreigt ook het welzijn van de mens. Biodiversiteit ondersteunt immers indirect de productie van voedsel, kleding, drinkbaar water, onderdak, en medicijnen.

1.2. Antibiotica

1.2.1. Ziekenhuisbacterie

1.3. Industriële landen 2x > ontwikkelingslanden

1.4. Verhoogd risico dikkedarmkanker

1.4.1. Rood vlees

1.5. Ontwikkelingslanden: produceren veevoer Industriële landen: Consumeren het vee

2. PLANET

2.1. Broeikasgassen

2.1.1. 14,5%

2.1.2. Co2 (nadelig) en Methaan (34x schadelijker)

2.2. Veel water nodig

2.3. Fijnstof door veehouderij

2.4. Problemen door mest

2.4.1. Eutrofiëring

2.4.2. Verzuring van water en bodem

2.4.3. Distikstofmonoxide (N2O)

2.4.4. 300 x schadelijker dan CO2

2.4.5. Fosfaten en nitraten, afkomstig van mest, spoelen door naar het grond- en oppervlaktewater

2.4.6. Afvloeiing naar oceanen

2.5. Algengroei

2.5.1. Daling van zuurstof in water

2.5.2. Plant- en diersoorten verdwijnen

2.6. Groei van veeteelt

2.6.1. Landen met veel biodiversiteit

2.6.2. Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is de veeteelt waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van verlies van biodiversiteit.

2.7. Dierenwelzijn

2.8. Antibiotica om infecties tegen te gaan

2.9. Jaarlijks: 56 miljard dieren geslacht door de voedingsindustrie.

2.10. Ontbossing

2.10.1. 91% Amazonewoud

2.11. Uitputting van grondwater

2.12. Bodemerosie door overbegrazing

2.13. Sojateelt

2.13.1. In Zuid-Amerika zijn al miljoenen hectares natuur in onder meer de Amazone, Cerrado en het Atlantisch Woud aan de Braziliaanse kust verdwenen

2.13.2. 75% gebruikt als veevoer

2.14. Verwoestijning van land

3. PROFIT

3.1. Bio-vlees: duurder

3.2. Stijging van welvaart

3.2.1. China en Brazilië

3.2.2. Vraag naar vlees neemt toe

3.3. Productie Veevoeder

3.4. We zouden bijgevolg ook miljarden euro’s kunnen besparen in de gezondheidszorg

3.5. Veebedrijven maken winst, dus zullen ze er nooit iets aan doen.

3.6. Het houden van vee is verantwoordelijk voor 30% van de waterconsumptie van de wereld.

3.7. Waarom zeggen milieuactivistenfondsen zoals Greenpeace hier niks van?

3.7.1. Omdat veel van die organisaties van leden afhankelijk zijn.

3.7.2. Als ze worden beschreven als 'anti-vlees' of mensen uitdagen hun gewoonten te veranderen, komt hun fondsenverwerving in gevaar.

3.7.3. Ze willen ervoor zorgen dat ze een betrouwbare financieringsbron hebben.

3.8. Brazilië --> ultrarechtse politiek

4. MOGELIJKE OPLOSSINGEN

4.1. Broeikasgassen

4.1.1. 70% gereduceerd kunnen worden door een overgang naar een plantaardig dieet.

4.2. Vegetarisch eten

4.3. Minder sojaproducten

4.4. Plantaardige voeding

4.4.1. Onderzoek wijst uit dat plantaardige voeding het risico op diabetes type II, coronaire hartziekten en bepaalde soorten kanker verlaagt

4.5. Vegetarisch/veganistisch dieet

4.6. Veevoeder, zoals maïs, omzetten van voeder voor dieren, naar voedsel voor mensen.

5. EXTRA INFO

5.1. Sojaburger v. 150 g vereist 160 l water. Rundvleesburger v 150g, vereist 15 keer zoveel water. De watervoetafdruk van 1 l sojamelk is ongeveer 300 l, terwijl dat voor koemelk 3 keer zoveel is. Gemiddeld vereist 1 calorie uit dierlijke producten ongeveer 2,5 l water.

5.2. Veeteelt produceert 65% van de distikstofmonoxide in de wereld die de aarde per pond 296 keer meer kan opwarmen dan koolfstofdioxide.

5.3. Dezelfde calorie uit plantaardige oorsprong vereist slechts 0,5 l water

6. TOEKOMST?

6.1. Energeigerelateerd CO2-uitstoot zal naar verwachting met 20% toenemen tot 2040.

6.2. Uitstoot van veeteelt zal met 80% toenemen tot 2050.

6.3. GEEN vis meer in de oceanen.