Dhr.D Afdeling Orthopedie/Urologie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dhr.D Afdeling Orthopedie/Urologie Door Mind Map: Dhr.D            Afdeling Orthopedie/Urologie

1. Gegevens

1.1. Geboren op 11-04-1961. 58 jaar oud

1.2. 1.76 m lang en weegt 90 kg

1.3. Dhr werkt nog actief op zijn eigen veeboerderij als boer

1.4. Woont samen met zijn vrouw en twee dochters op de boerderij

1.5. Heeft een hoge pijngrens

2. Medisch

2.1. Voorgeschiedenis

2.1.1. Dubbele gecompliceerde liesbreuk (februari 2019)

2.1.2. Flink vergroot scrotum

2.2. Verdere voorgeschiedenis onduidelijk

2.3. Recent

2.3.1. Pijn

2.3.2. CAD

2.3.3. Duizelig

2.3.4. Niet zelfstandig uit bed kunne komen en lopen

2.3.5. Contactallergie

2.3.6. Koorts

2.3.6.1. Klam

2.3.6.2. Nachtelijk zweten

2.3.7. Niet lekker

3. Diagnose

3.1. Totale heupprothese rechts

3.2. PES 1

3.2.1. P: Risico op infectiegevaar

3.2.2. E: Operatie totale heupprothese rechts

3.2.3. S: Koorts van 38,4, klam, nachtelijk zweten, koud en warm gevoel, niet lekker

3.3. PES 2

3.3.1. P: Verminderde mobiliteit

3.3.2. E: Operatie totale heupprothese rechts en versleten heup links zonder prothese

3.3.3. S: Kan niet zelfstandig uit bed komen, kan niet zelfstandig lopen, staat instabiel, stijfheid

4. Doel

4.1. PES 1

4.1.1. Mijn smart doel: Binnen 48 uur zijn de tekenen van infectie die meneer vertoont niet meer aanwezig

4.1.2. Doel van stage: Tempratuur laten dalen

4.2. PES 2

4.2.1. Mijn smart doel: Binnen 2 dagen kan meneer zelfstandig en verantwoord van het bed naar het toilet lopen

4.2.2. Doel van stage: Transfer maken zodat CAD eruit kan

5. Acties/Interventies

5.1. PES 1

5.1.1. Laken onder de synthetische deken

5.1.1.1. Door verpleegkundige of zorgassistent

5.1.2. 3x per dag via de EWS-meting vitale functie's meten

5.1.2.1. Door verpleegkundige

5.1.3. Kan water neerzetten voor voldoende vocht intake hierbij een vochtlijst bijhouden

5.1.3.1. Door voedingsassitent en verpleegkundige

5.1.4. Dunne kleding aantrekken

5.1.4.1. Door verpleegkundige of zorgassistent

5.1.5. Wondinspectie 3x per dag

5.1.5.1. Door arts bij visite andere keren door verpleegkundige

5.2. PES 2

5.2.1. Fysiotherapie inschakelen voor 2 x per dag

5.2.1.1. Door arts

5.2.2. Meneer stimuleren met bewegen volgens het mobiliteitsplan van de fysiotherapeute

5.2.2.1. Door fysio of met verpleegkundige

5.2.3. Meneer uit bed mobiliseren tijdens bv het eten

5.2.3.1. Door verpleegkundige

5.2.4. Ergotherapie inschakelen

5.2.4.1. Door arts

5.2.5. Rollator voor meneer regelen

5.2.5.1. Door verpleegkundige

6. Evaluatie

6.1. 3 x per dag rapportage; dag, avond en nacht

6.2. Overdracht 3 x per dag; dag, avond en nacht

6.3. MDO, 1 x per week op woensdag

6.4. Artsenvisite, elke ochtend

6.5. Controle afspraak poli orthopedie over 6 weken

6.6. Kijken of de doelen zijn bereikt m.b.v. de interventie's en zo niet hoe we deze kunnen gaan aanpassen i.o.m. Dhr. D

7. Legenda

7.1. Rood: Onduidelijkheden

7.2. Blauw: Eigen invulling

7.3. Groen: Terug te vinden in het dossier

7.4. Zwart: Disciplines