20190930_business_model adviseren_begeleiden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
20190930_business_model adviseren_begeleiden Door Mind Map: 20190930_business_model adviseren_begeleiden

1. Waardepropositie

1.1. adviseren en begeleiden/coachen

1.1.1. sociale organisaties (en KMO's)

1.2. counceling en coaching ???

1.3. ontwikkelen van hun missie & visie én de verandering die ze willen in de samenleving

1.4. concrete uitwerking van strategie en organisatie

1.4.1. maatwerk

1.4.2. de klus klaren

1.4.3. kwaliteitsontwikkeling

1.4.4. herstructurering?

1.5. vb. middelen

1.5.1. coaching personeel

1.5.2. media

1.5.3. materiaal (ICT, etc.)

1.5.3.1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

2. Kostenstructuur

2.1. loonkost

2.2. middelen

2.2.1. kosten voor voor verplaatsingen

2.2.2. ICT

2.2.3. website

2.2.4. studiemateriaal

2.2.5. huur bureau

3. Kernactiviteiten

3.1. netwerk & referentie creëren

3.2. begeleidingsconcepten uitwerken/ontwikkeln

3.3. coordinatie

3.4. creëren

3.4.1. contacten leggen

3.4.2. aanbod - concreet

3.4.3. verkopen

3.4.4. leveren

4. Strategische partners

4.1. 2e lijnsorganisaties die dit als niche doen maar ons als expert zien

4.1.1. sociare

4.1.2. netwerken v. soc. cult.

4.2. overheden

5. Mensen & Middelen

5.1. mensen met expertise

5.1.1. Bart H.

5.1.2. Els M.

5.1.3. Patrick N.

5.2. middelen - media

5.2.1. website/sociale media

5.2.2. presentatie/huissijl

5.2.3. laptops & software

5.2.4. studiemateriaal

5.2.4.1. methodieken

5.2.4.2. vormingen

5.2.5. auto/abo voor verplaatsingen

6. Klantrelaties

6.1. duurzaam netwerk ontwikkelen

6.2. een naam worden

6.3. 1e lijn = klant

6.4. 2e lijn = promotor/doorverwijzer

7. Inkomstenstromen

7.1. prestatie verloning van coaching/begeleiding

7.2. startbudget??

8. Kanalen

8.1. netwerk ontwikkelen & gebruiken

8.2. succesreferentie

8.3. sociale medie

8.3.1. die tonen wat we willen zijn/doen

8.4. grootstad

9. Klantsegmenten

9.1. kleine & groeiende/zoekende sociale organisaties (en KMO's)

9.2. behoeften

9.2.1. wat is onze rol in samenleving?

9.2.2. expertise

9.2.2.1. beweging maken

9.2.2.2. welbevinden personeel

9.2.2.2.1. flexibel en situationeel leiderschap

9.2.2.3. privacy

9.2.2.4. financiën

9.2.2.5. media

9.2.3. diensten t.o.v. fin. middelen